Vad kostar det?

Elnätspriserna grundar sig utav kontroll och beslut från Energimarknadsinspektionen vilken beslutar om bolagets totala intäktsram över fyra år. Utifrån detta bestämmer bolaget vilka elnätspriser du som kund skall betala.

Nätpriser gällande från 2021-01-01

Säkringskunder

Effekttariff Lågspänning Tariffkod N4

Effekttariff Högspänning Tariffkod N3

Effekttariff Högspänning Tariffkod T1

När man ansluter en fastighet för första gången utgår en anslutningsavgift som blir olika stor för olika fastigheter beroende på geografiskt läge och anslutningens kapacitet. Vill du få reda på anslutningsavgiften kontaktar du vår elnätschef. Telefonnummer och e-postadress hittar du under Kontakt / Kontakpersoner.

Din kostnad för el består av två olika delar; nätkostnad och energikostnad.

Det är din elhandelsleverantör som kan svara på frågor om energikostnaden. Vi samarbetar med Kalmar Energi så om du har eller vill ha Kalmar Energi som elhandelsleverantör och vill veta mer om aktuella priser eller abonnemangsformer kan du antingen besöka Kalmar Energis hemsidaöppnas i nytt fönster eller kontakta vår kundtjänst för att få de upplysningar du vill ha.

Varför får jag två olika elfakturor?

Din kostnad för el bestär av två delar; nätkostnad och elhandelskostnad. Vem som är din nätägare bestäms av var du bor. Du väljer sedan själv vilket elhandelsbolag du vill köpa elen från.

Hur ofta ska min elmätare läsas av? Hur går det till?

Från den 1 juli 2009 ska nätägaren läsa av din elmätare en gång i månaden. För dig som har Emmaboda Elnät som nätägare görs detta med fjärravläsning. Dina mätvärden skickas med radiosignaler till vårt insamlingssystem helt automatiskt. Du behöver inte läsa av själv.

Varför får jag och mina grannar så olika elfakturor när lägenheterna är lika stora?

Tänk på att titta på årsförbrukningen, inte en enskild elräkning! Elanvändningen kan variera mycket mellan olika hushåll. Den beror på hur många personer som bor i lägenheten och om man har extra utrustning som till exempel infravärmare, vattensäng, särskild ventilation eller extra element. Era elpriser kan också vara olika.

Om du bor i lägenhet där du själv betalar värme och varmvatten via elräkningen har rumstemperaturen och varmvattenförbrukningen stor betydelse.