Vad kostar det?

Elnätspriserna grundar sig utav kontroll och beslut från Energimarknadsinspektionen vilken beslutar om bolagets totala intäktsram över fyra år. Utifrån detta bestämmer bolaget vilka elnätspriser du som kund skall betala.

Nätpriser gällande från 2024-07-01

Säkringskunder , 57 kB, öppnas i nytt fönster.

Effekttariff Lågspänning Tariffkod N4 , 30 kB, öppnas i nytt fönster.

Effekttariff Högspänning Tariffkod N3 , 30 kB, öppnas i nytt fönster.

Effekttariff Högspänning Stor Tariffkod T1 , 39 kB, öppnas i nytt fönster.

Nätpriser gällande från 2024-01-01

Säkringskunder , 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Effekttariff Lågspänning Tariffkod N4 , 686 kB, öppnas i nytt fönster.

Effekttariff Högspänning Tariffkod N3 , 684 kB, öppnas i nytt fönster.

Effekttariff Högspänning Stor Tariffkod T1 , 881 kB, öppnas i nytt fönster.

När man ansluter en fastighet för första gången utgår en anslutningsavgift , 551 kB, öppnas i nytt fönster. som blir olika stor för olika fastigheter beroende på geografiskt läge och anslutningens kapacitet. Vill du få reda på anslutningsavgiften kontaktar du vår elnätschef. Telefonnummer och e-postadress hittar du under Kontakt / Kontakpersoner.

Din kostnad för el består av två olika delar; nätkostnad och energikostnad.

Det är din elhandelsleverantör som kan svara på frågor om energikostnaden. Vi samarbetar med Kalmar Energi så om du har eller vill ha Kalmar Energi som elhandelsleverantör och vill veta mer om aktuella priser eller abonnemangsformer kan du antingen besöka Kalmar Energis hemsida Öppnas i nytt fönster. eller kontakta vår kundtjänst för att få de upplysningar du vill ha.

Varför får jag två olika elfakturor?

Din kostnad för el bestär av två delar; nätkostnad och elhandelskostnad. Vem som är din nätägare bestäms av var du bor. Du väljer sedan själv vilket elhandelsbolag du vill köpa elen från.

Hur ofta ska min elmätare läsas av? Hur går det till?

Från den 1 juli 2009 ska nätägaren läsa av din elmätare en gång i månaden. För dig som har Emmaboda Elnät som nätägare görs detta med fjärravläsning. Dina mätvärden skickas med radiosignaler till vårt insamlingssystem helt automatiskt. Du behöver inte läsa av själv.

Varför får jag och mina grannar så olika elfakturor när lägenheterna är lika stora?

Tänk på att titta på årsförbrukningen, inte en enskild elräkning! Elanvändningen kan variera mycket mellan olika hushåll. Den beror på hur många personer som bor i lägenheten och om man har extra utrustning som till exempel infravärmare, vattensäng, särskild ventilation eller extra element. Era elpriser kan också vara olika.

Om du bor i lägenhet där du själv betalar värme och varmvatten via elräkningen har rumstemperaturen och varmvattenförbrukningen stor betydelse.