VA-taxa

Den fullständiga beskrivningen av hur de nödvändiga kostnaderna för de kommunala vattentjänsterna fördelas finns i VA-taxan.

VA-taxan ska täcka i princip alla förekommande användningsfall och fastigheter enligt vattentjänstlagens regler. Därför blir taxan ganska komplicerad till sin struktur.

Den aktuella VA-taxan är beslutad av kommunfullmäktige.