VA-taxa

Den fullständiga beskrivningen av hur de nödvändiga kostnaderna för de kommunala vattentjänsterna fördelas finns i VA-taxan.

VA-taxan ska täcka i princip alla förekommande användningsfall och fastigheter enligt vattentjänstlagens regler. Därför blir taxan ganska komplicerad till sin struktur.

VA-taxa gällande från 2021-01-01

VA-taxan är beslutad av kommunfullmäktige 2020-12-21 , 267 kB, öppnas i nytt fönster.