VA-taxa

Den fullständiga beskrivningen av hur de nödvändiga kostnaderna för de kommunala vattentjänsterna fördelas finns i VA-taxan.

VA-taxan ska täcka i princip alla förekommande användningsfall och fastigheter enligt vattentjänstlagens regler. Därför blir taxan ganska komplicerad till sin struktur.

VA-taxa gällande från 2023-01-01

VA-taxan är beslutad av kommunfullmäktige 2022-11-28 , 266 kB, öppnas i nytt fönster.

VA-taxa gällande från 2022-01-01

VA-taxan är beslutad av kommunfullmäktige 2021-11-29 , 266 kB, öppnas i nytt fönster.