Elnät

Tack vare att vi ständigt moderniserar och underhåller nätet kan vi erbjuda våra kunder en trygg och säker leverans av el.

Som kund har du två olika avtal. Det ena är ett elnätsavtal, med det elnätsföretag som äger elnätet där du bor. Det andra är ett elhandelsavtal, med det företag som du köper el av, ditt elhandelsföretag. Om elhandelsföretaget och elnätsföretaget ingår i samma koncern, får du oftast bara en faktura. Annars får du två fakturor – en från elnätsföretaget och en från elhandelsföretaget.

Vi som elnätsföretag har endast hand om anslutningen till elnätet och överföring av elen.

Leveransvillkor enligt gällande prislista och allmänna villkor se nedan eller kontakta kundtjänst så skickar vi dessa.

Elnätet måste kontinuerligt underhållas och förstärkas för att hålla en hög leveranssäkerhet och även för att ta emot nya kunder. Säkra leveranser – kan inte nog betonas. Elnäten skall helt enkelt fungera året runt – vi arbetar kontinuerligt för våra kunders bästa. Nergrävda kablar kommer mer och mer att ersätta luftledningar.