Slamtömning

Tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar är obligatoriska och i Emmaboda kommun ansvarar Emmaboda Energi för detta. Tömningen utförs av den entreprenör som vi har avtal med.

Tömning av slambrunnar i Emmaboda kommun får endast utföras av denna entreprenör eftersom slam från enskilda avloppsanläggningar är ett avfall som är kommunens ansvar. 

Tömning vid abonnemang sker under Maj eller perioden September – November beroende på var fastigheten ligger. Behöver du tömma oftare kan du beställa extra slamtömning. Tömning bör ske årligen annars finns det risk att brunnen blir för full, ledningar sätts igen, infiltrationen förstörs och slamkakan kan bli för hård för att tömma, vilket kan fördyra tömningen.

Brunnarna töms inte med avvattningsfordon det vill säga brunnen återfylls inte. Om brunnen behöver återfyllas enligt leverantörens instruktioner ansvarar fastighetsägaren för detta efter tömning.

Har du inget abonnemang för tömning eller några frågor kontakta vår kundtjänst

För att anlägga en ny anläggning måste du ansöka om tillstånd och om du ska ändra på den befintliga anläggningen krävs en anmälan. Kontakta tekniska kontorets Bygg- och miljöenhet om du har några frågor angående detta. Mer information finns på Emmaboda kommuns webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster