Återvinningscentralen

Vid återvinningscentralen i Emmaboda (Möjligheternas Hus) kan du lämna det avfall som inte får eller ska läggas i sopkärlet.

På återvinningscentralen tar man om hand sorterat avfall från privatpersoner och småföretagare med fokus på återbruk, återvinning och säker hantering av miljöfarligt avfall. 

Återvinningscentralen är till för hushållen i Emmaboda kommun men kan även användas av småföretagare med verksamhet i kommunen efter ansökan och betalning av ett företagskort.

Mer information om återvinningscentralen finns på Möjligheternas Hus webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om företagskort Öppnas i nytt fönster.