Verksamheter

I en verksamhet uppkommer olika fraktioner av avfall som verksamheten ansvarar för att det omhändertas rätt.

Verksamhetsavfall (avfall som uppstår i verksamheten på företag) ansvar verksamheten över. De ska se till att avfallet transporteras och tas om hand av entreprenörer och mottagare med tillstånd.

I regionen finns privata entreprenörer som har tillstånd och kapacitet att hantera det verksamhetsavfall som uppstår.

Mindre verksamheter som producerar små mängder avfall kan dock själva transportera och lämna sitt verksamhetsavfall till Emmaboda återvinningscentral om man ansöker om ett företagskort.

Här hittar du blankett och information om företagskortet.

Observera att den som avser att transportera farligt avfall som har uppkommit i en yrkesmässig verksamhet ska anmäla detta till Länsstyrelsen.

Mer information om vad som gäller vid transport av farligt avfall hittar du på Länsstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tänk på att det krävs transportdokument (avfallsslag, avfallsmängd, lämnare, mottagare etc) vid transport av farligt avfall.

Du kan begära att få ett inlämningskvitto för farligt avfall på kommunens återvinningscentral.

Kommunen ansvarar genom Emmaboda Energi för insamling och omhändertagande av avfall som är jämförligt med hushållsavfall från företag och verksamheter i kommunen. Verksamheter är till exempel kommunala verksamheter, myndigheter, organisationer och föreningar. Om företaget eller verksamheten har personal, uppstår också hushållsliknande avfall exempelvis avfall från personalmatsal och toaletter. Detta avfall ska samlas in av kommunens entreprenör i kärl via den vanliga sophämtningen.

Förpackningar från företag
Information om vad som gäller för företagens förpackningar finns på Förpacknings- och tidningsinsamlingens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Det är kostnadsfritt för företag att lämna sorterade förpackningar på återvinningscentralen.