Verksamheter

Verksamhetsavfall ansvarar verksamheten över. Däremot finns det även hos verksamheter avfall under kommunalt ansvar som tidigare kallades hushållsavfall. Det är avfall som kommunen ska samla in. Det är bland annat matavfall från exempelvis personalutrymmen och avfall som liknar hushållens avfall som städsopor.

Om avfallet kommer från produktionen ska verksamheten se till att avfallet transporteras och tas om hand av entreprenörer och mottagare med tillstånd.

Alla företag som besöker återvinningscentralen måste ha ett företagskort.

Företagskortet
Mindre verksamheter som producerar små mängder avfall kan själva transportera och lämna sitt verksamhetsavfall till Emmaboda Återvinningscentral om man ansöker om ett företagskort. Det finns några punkter som är bra att veta.

 • Gäller bara transporter med personbilar, släp, skåpbilar och med lättlastbil
 • Det finns mängdbegränsningar på hur mycket man får lämna per tillfälle
 • Den som avser att transportera farligt avfall som har uppkommit i en yrkesmässig verksamhet ska anmäla detta till Länsstyrelsen. Mer information om vad som gäller vid transport av farligt avfall hittar du på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats..
 • Det krävs transportdokument (avfallslag, avfallsmängd, lämnare, mottagare etc) vid transport av farligt avfall
 • Du kan begära att få ett inlämningskvitto för farligt avfall på kommunens återvinningscentral.
 • Från och med den 1 november år 2020 ska alla verksamheter som producerar, transporterar eller samlar in farligt avfall börja rapportera in antecknade uppgifter om det farliga avfallet till det nya avfallsregistret hos Naturvårdsverket. Mer information om det nya avfallsregistret hittar du på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

På bilden nedanför kan man se vad man får lämna på återvinningscentralen och dess maxmängd.

Förstora bilden

Tryck på bilden för att förstora


Det här kan man inte lämna på återvinningscentralen

 • Ammunition/Sprängmedel/Fyrverkerier
 • Gastuber
 • Bildäck med eller utan fälg lämnas till återförsäljare
 • Bil/Större mängder bildelar
 • Restavfall/Matavfall från personalutrymmen är avfall under kommunalt ansvar och ska hämtas enligt renhållarens taxa.
 • El och elektronik som inte ingår i producentansvaret
 • Ensilageplast

Uppsägning abonnemang
Önskar man att säga upp abonnemanget måste man kontakta kundservice

010-353 17 50 innan den 1 november.

Förpackningar från företag
Information om vad som gäller för företagens förpackningar finns på Förpacknings- och tidningsinsamlingens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Det är kostnadsfritt för företag att lämna sorterade förpackningar på återvinningscentralen.

Kommunen ansvarar genom Emmaboda Energi för insamling och omhändertagande av avfall som är jämförligt med kommunalt avfall från företag och verksamheter i kommunen. Verksamheter är till exempel kommunala verksamheter, myndigheter, organisationer och föreningar. Om företaget eller verksamheten har personal, uppstår också hushållsliknande avfall exempelvis avfall från personalmatsal och toaletter. Detta avfall ska samlas in av kommunens entreprenör via den vanliga sophämtningen.