Dricksvatten

Vatten är vårt viktigaste livsmedel.

Det kommunala dricksvattnet hämtas i olika vattentäkter. Grundvatten pumpas upp genom borrhål och renas i ett vattenverk innan det skickas ut på vattennätet.

Ibland tar man även ytvatten från ett vattendrag till en damm där det får sjunka ner till grundvattnet. Det kallas för förstärkt grundvatten.

I Emmaboda förses de mindre tätorternas vattenverk enbart med grundvatten medan det stora vattenverket som försörjer Emmaboda, Lindås och Johansfors/Broakulla använder förstärkt grundvatten. Där pumpas vatten från Lyckebyån för att sedan infiltreras ned till grundvatten.


I Sverige använder vi i genomsnitt 160 liter vatten per person på ett dygn. Av detta räknar man med att bara 10 liter används för att dricka och för att laga mat. Måste ändå allt vatten vara lika rent? Ja, även vattnet vi duschar i och använder för klädtvätt måste vara rent för att inte orsaka infektioner.

Emmaboda Energi är huvudman för vattentjänsterna i Emmaboda kommun och vi producerar drygt en halv miljon kubikmeter dricksvatten per år till våra kunder. De flesta som har kommunalt vatten får vattnet för från Lyckebyån och det är också tillbaka till Lyckebyån som vattnet rinner efter att det renats i våra avloppsreningsverk.

Lyckebyån förser c:a 60 000 människor med dricksvatten i de kommuner där den rinner. Källan ligger i närheten av Kosta och ån som är 90 km lång mynnar i Östersjön vid Karlskrona.

Det är viktigt att vårt dricksvatten håller en god kvalitet. Detta säkerställs genom att våra vattentäkter skyddas från farliga utsläpp, att dricksvattnet renas i våra vattenverk, att ledningsnätet hålls i gott skick och att vi tar regelbundna vattenprover på alla delar i kedjan; på råvattnet och på dricksvatten i nätet och hos användare.

I vår del av Sverige vet vi också att vattensituationen kommer att påverkas av förändringar i klimatet och det kommer att ställa ökade krav på både producenter och konsumenter av dricksvatten. Producenterna behöver hitta fler användbara vattentäkter och konsumenterna behöver hitta sätt att hushålla med vatten.