Felanmälan - läs detta först - läs detta först

Om du har strömavbrott eller misstänker att något är fel - gör detta först för att se om felet ligger i din egen anläggning.

  1. Har du jordfelsbrytare så kan du enkelt kontrollera om denna slagit ifrån. Om du återställer och jordfelsbrytaren fortsätter att lösa ut måste du kontakta en elektriker för felavhjälpning.
  2. Kontrollera dina egna huvudsäkringar, 3 st, som oftast är placerade i eller vid mätarskåpet. Trasiga huvudsäkringar byter du själv.
  3. Visas L1 L2 L3 i elmätarens display har du spänning fram till din anläggning. Saknar du någon av L1 L2 L3 i displayen betyder det att du saknar spänning fram till din anläggning. Skulle detta inträffa bör du felanmäla till oss på 010-353 17 70.

Kontrollera först om felet ligger i din egen anläggning. Om du gör en felanmälan och vi konstaterar att jordfelsbrytaren löst ut eller att huvudsäkringen är trasig, kan vi debitera dig för arbetet.