Trädgårdsavfall

Grenar och sly

Sorterat trädgårdsavfall kan lämnas i mindre mängder av allmänheten på ristippar i Emmaboda, Vissefjärda och Långasjö.
Ristipparna ska endast användas till trädgårdsavfall.

Ris: Grenar, sly, små träd

Trädgårdsavfall: Löv, gräsklipp, växtdelar, mindre buskar

Mottagningen i Emmaboda sker på Emmaboda Energi o Miljö AB, Södra vägen.

Långasjös mottagning ligger bakom “Långasjö-Ericsson”

Vissefjärdas mottagning ligger i änden på Storegårdsgatan.

Ristipparna är inte soptippar.

Detta får inte lämnas på ristipparna:

Aska, stubbar, tryckimpregnerat virke, stockar, slipers, trädgårdsmöbler, pallar, blomkrukor, jord, stenar, betong, staket, byggmaterial, däck, plast etc.

Plastsäckar ska tömmas och läggas i avsedda sopkärl.

Kontakta en gräventreprenör om du har större mängder jord eller stenar som du behöver bli av med.

OBS! Växter som tillhör invasiva främmande arter ex Jätteloka, Parkslide, Blomsterlupiner, Sidenört, Jättebalsamin tas inte emot på ristipparna utan ska hanteras särskilt. Det är viktigt att avfallet inte komposteras då fröer och växtdelar riskerar att spridas i naturen. Se vidare Naturvårdsverkets webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bästa sättet att hantera avfallet från invasiva främmande arter är att i första hand bränna växtavfallet på plats. På Emmaboda Kommuns webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns mer information om eldning av avfall och ris.

Mindre mängd av invasiva främmande arter kan förpackas i dubbla påsar och läggs i det egna gröna kärlet. Inte i matavfallskärlet. OBS! Endast växtdelar och rötter, ej jord.

Om man inte själv vill bränna upp avfallet från invasiva främmande arter och har en lite större mängd (ca 3 säckar) ska det lämnas på ÅVC (Möjligheternas hus i Emmaboda) på anvisad plats. Avfallet ska förpackas väl i dubbla sopsäckar. OBS! Endast växtdelar och rötter, ej jord.

Större mängd (mer än 3 säckar) av invasiva främmande arter är inte hushållsavfall. Kontakta istället en avfallsentreprenör.