Trädgårdsavfall

Grenar och sly

Sorterat trädgårdsavfall kan lämnas i mindre mängder av allmänheten på ristippar i Emmaboda, Vissefjärda och Långasjö.
Ristipparna ska endast användas till trädgårdsavfall.

Ris: Grenar, sly, små träd

Trädgårdsavfall: Löv, gräsklipp, växtdelar, mindre buskar

Mottagningen i Emmaboda sker på Emmaboda Energi o Miljö AB, Södra vägen.

Långasjös mottagning ligger bakom “Långasjö-Ericsson”

Vissefjärdas mottagning ligger i änden på Storegårdsgatan.

Ristipparna är inte soptippar.

Detta får inte lämnas på ristipparna:

Aska, stubbar, tryckimpregnerat virke, stockar, slipers, trädgårdsmöbler, pallar, blomkrukor, jord, stenar, betong, staket, byggmaterial, däck, plast etc.

Plastsäckar ska tömmas och läggas i avsedda sopkärl.

Kontakta en gräventreprenör om du har större mängder jord eller stenar som du behöver bli av med.

OBS! Växter som tillhör invasiva främmande arter ex Jätteloka, Sidenört ska hanteras särskilt se vidare Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mindre mängd av invasiva främmande arter förpackas i dubbla påsar och läggs i det egna gröna kärlet. Inte i matavfallskärlet.

Lite större mängd (max 3 säckar) av invasiva främmande arter förpackas väl i genomskinliga sopsäckar och lämnas in som brännbart på återvinningscentralen. Kontakta personal innan.

Större mängd (mer än 3 säckar) av invasiva främmande arter är inte hushållsavfall. Kontakta istället en avfallsentreprenör.