Trädgårdsavfall

Grenar och sly

Sorterat trädgårdsavfall kan lämnas i mindre mängder av allmänheten och företag med företagskort på ristippar i Emmaboda, Vissefjärda och Långasjö. Ristipparna är öppet dygnet runt.

På ristipparna får det endast förekomma:

  • Ris, Grenar, sly, små träd
  • Löv, gräsklipp, växtdelar, mindre buskar

Ristipparna är inte återvinningscentraler eller soptippar.

Plastsäckar ska tömmas och läggas i avsedda sopkärl.

Kontakta en gräventreprenör om du har större mängder jord eller stenar som du behöver bli av med.

OBS! Växter som tillhör invasiva främmande arter ex Jätteloka, Parkslide, Blomsterlupiner, Sidenört, Jättebalsamin tas inte emot på ristipparna utan ska hanteras särskilt. Det är viktigt att avfallet inte komposteras då fröer och växtdelar riskerar att spridas i naturen. Se vidare Naturvårdsverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bästa sättet att hantera avfallet från invasiva främmande arter är att i första hand bränna växtavfallet på plats. På Emmaboda Kommuns webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns mer information om eldning av avfall och ris.

Mindre mängd av invasiva främmande arter kan förpackas i dubbla påsar och läggs i det egna gröna kärlet. Inte i matavfallskärlet. OBS! Endast växtdelar och rötter, ej jord.

Om man inte själv vill bränna upp avfallet från invasiva främmande arter och har en lite större mängd (ca 3 säckar) ska det lämnas på ÅVC (Möjligheternas hus i Emmaboda) på anvisad plats. Avfallet ska förpackas väl i dubbla sopsäckar. OBS! Endast växtdelar och rötter, ej jord.

Större mängd (mer än 3 säckar) av invasiva främmande arter är inte hushållsavfall. Kontakta istället en avfallsentreprenör.