Trädgårdsavfall

Grenar och sly

Sorterat trädgårdsavfall kan lämnas i mindre mängder av allmänheten och företag med företagskort på ristippar i Emmaboda, Vissefjärda och Långasjö. Ristipparna är öppet dygnet runt.

På ristipparna får det endast förekomma dessa tre fraktioner:

  • Ris, grenar, sly, små träd
  • Löv, gräsklipp, växtdelar, mindre buskar
  • Fallfrukt (sorteras i särskild container)

Ristipparna är inte återvinningscentraler eller soptippar.

Plastsäckar ska tömmas och läggas i avsedda sopkärl. Spara och återanvänd dem gärna till nästa gång.

Kontakta en gräventreprenör om du har större mängder jord eller stenar som du behöver bli av med.

Nyhet! Container för fallfrukt

Nu har vi placerat ut container för fallfrukt på våra tre ristippar. Fallfrukten är ett sätt att minska vildsvinens framfart på våra tippar. Se gärna till att stänga luckan efter dig så undviker vi obehagliga överaskningar. Skulle containern vara full så lämna fallfrukten i fraktionen för gräs och löv.

Invasiva arter hanteras separat

Växter som tillhör invasiva främmande arter ex Jätteloka, Parkslide, Blomsterlupiner, Sidenört, Jättebalsamin tas inte emot på ristipparna utan ska hanteras särskilt. Det är viktigt att avfallet inte komposteras då fröer och växtdelar riskerar att spridas i naturen. Se vidare Naturvårdsverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bästa sättet att hantera avfallet från invasiva främmande arter är att i första hand bränna växtavfallet på plats. På Emmaboda Kommuns webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns mer information om eldning av avfall och ris.

Mindre mängd av invasiva främmande arter kan förpackas i dubbla påsar och läggs i det egna gröna kärlet. Inte i matavfallskärlet. OBS! Endast växtdelar och rötter, ej jord.

Om man inte själv vill bränna upp avfallet från invasiva främmande arter och har en lite större mängd (ca 3 säckar) ska det lämnas på ÅVC (Möjligheternas hus i Emmaboda) på anvisad plats. Avfallet ska förpackas väl i dubbla sopsäckar. OBS! Endast växtdelar och rötter, ej jord.

Större mängd (mer än 3 säckar) av invasiva främmande arter är inte hushållsavfall. Kontakta istället en avfallsentreprenör.