Hantering av klagomål

Elnätsföretag skall ha fastställda rutiner för hantering av klagomål från konsumenter. Nedan finner du ett enkelt flöde på hur vi kommer att hantera ditt klagomål.

Mottagande av klagomål
Via e-post till info.energi@emmaboda.se eller vill du skicka ett brev gör du det till Emmaboda Elnät AB, Box 53, 361 21 EMMABODA. Märk kuvertet klagomål. Vi önskar få det skriftligt, det är viktigt för vår hantering och dokumentering av ärendet. I din skrivelse till Emmaboda Elnät AB så önskar vi att du skriver ditt namn, din adress, din e-post, ditt telefonnummer gärna både fast och mobilt, beskrivning av ditt klagomål och glöm inte tidpunkter och datum för händelse om det finns.

Behandling
Vi kommer att bekräfta mottagandet till dig inom tre arbetsdagar om vi kan använda oss av e-post. Inom fem arbetsdagar om vi får använda oss av brev.

Besked
Vi kommer att ge er ett skriftligt besked via e-post i första hand och brev i andra hand. Handläggningstiden skall vi minimera och vi har en förhoppning att ni skall få någon form av besked eller lägesbeskrivning inom tre veckor från att du har anmält ditt klagomål.

Uppföljning
I ditt skriftliga svar kommer vi att beskriva en eventuell reglering eller hur vi har rättat till det vi hanterat felaktigt.