Fjärrvärme

Bränsleflis

Fjärrvärmen i Emmaboda genereras från biobränsle.

Fjärrvärme är ett smart sätt att använda överskottsprodukter. I Emmaboda är det skogsbrukets och träindustrins avfallsprodukter som används i form av flis, spån och träpellets. Det som tidigare var avfall kan alltså nu återanvändas som energi.

Fjärrvärme finns i Emmaboda tätort, Lindås, Algutsboda, Broakulla/Johansfors, Vissefjärda och Långasjö.

Vi har valt en rak prismodell med enbart rörligt pris efter förbrukning, utan några fasta avgifter. Det betyder att alla energisparåtgärder du gör resulterar i motsvarande besparing på dina kostnader.

Våra anläggningar använder olika metoder för rökgasrening, beroende på storlek. I några av verken har vi också utrustning för rökgaskondensering vilket medför att vi på ett effektivt sätt kan utnyttja bränsle med högre fukthalt och ändå ta vara på energin.