Elavbrott

Här finner du goda råd vid elavbrott.

Elavbrott kan bero på olika saker. Börja med att kontrollera jordfelsbrytaren och säkringarna i proppskåpet vid elavbrott. Ha alltid reservsäkringar hemma. Om säkringarna eller jordfelsbrytaren löser ut igen efter att du bytt eller återställt dem ska du kontakta en elektriker. Om du inte hittar något fel hemma – kontrollera om det finns el i området runtomkring. Är det elavbrott i ett helt område måste det åtgärdas av företaget som äger elnätet. Du kan få information genom att lyssna på lokalradion eller ringa elnätföretaget.

Har du radiatorer?

Stäng av radiatorerna om du har direktverkande elvärme. Sätt på en radiator åt gången, med lite mellanrum, när strömmen är tillbaka. Det minskar risken för överbelastning på elnätet.

Kyl, frys, disk- och tvättmaskin

Håll frys och kylskåp stängda. En fylld frys håller kylan minst ett dygn. Stäng av disk- och tvättmaskin och stäng vattenkranarna. Ta ut ömtålig tvätt med nödöppnings-funktionen.

Var förberedd

Det är bra att vara förberedd på elavbrott, särskilt under vintern när det är kallt och mörkt. Ha alltid batteridriven radio, ficklampor och reservbatterier hemma. Förrådet av ved eller annat bränsle bör också ses över. Ett annat tips är att ha lättlagad mat i skafferiet.

Stearinljus och värmeljus ger både värme och belysning. Med vedspis, kamin eller liknande håller man värmen och det kan också gå att värma vatten och mat. Fotogen, rödsprit- eller gasolkamin är alternativ om du inte har någon fast eldstad i huset. Varmvatten och matlagning kan även ordnas med friluftskök.

Håll värmen och tappa upp vatten

Man håller värmen bättre tillsammans, så försök samlas i samma rum vid långvariga elavbrott. Täck för fönstren med t ex filtar. Yllekläder värmer bra, särskilt varma sockar och mössa. Använd gärna sovsäck, om du har en. Tappa upp vatten för mat, dryck, personlig hygien och toalettspolning. Vattenpumpen fungerar inte utan el. Om du har kommunalt vatten finns risken att vattentrycket sjunker vid långvariga elavbrott.

Tänk på brandrisken

Tänk på ha fungerande brandvarnare och brandsläckningsutrustning hemma! Ha alltid uppsikt över öppen eld. Eld förbrukar syre, så om ventilationen i huset inte fungerar vid elavbrott behövs vädring.