Vanliga frågor

Här hittar du vanliga frågor och svar om vatten och avlopp.

Kan mitt hus anslutas till kommunalt vatten och avlopp?

För information om möjligheten att ansluta din fastighet till kommunalt VA, vänligen kontakta vår kundtjänst på 010-353 17 50 eller e-posta info.energi@emmaboda.se

Vad kostar det att ansluta vatten och avlopp?

Se under rubriken Vad kostar det? till höger på denna sida.

Vilka regler gäller för enskilda avlopp?

Vi på energibolaget hanterar bara frågor kring kommunalt avlopp. Du hittar information för enskilda avlopp på Emmaboda kommuns hemsida. Länk till annan webbplats.

Vad får man hälla ner i avloppet?

Det som hör hemma i avloppet är i stort sett vattnet efter toalettbesök, disk, dusch/bad och tvätt. Ditt fasta avfall ska du lägga i sopkärlet. Rester av kemikalier ska lämnas vid Möjligheternas Hus AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Medicinrester ska du lämna på Apoteket.

Fasta föremål och starka kemikalier orsakar problem i avloppsreningsverken. Vissa ämnen går överhuvudtaget inte att få bort ur avloppsvattnet, utan de följer med ut till Östersjön. Därför är det viktigt att du tänker på hur du använder avloppet. Vi som tar hand om det hoppas att hushållen ska bli lika duktiga som industrin på att använda avloppet rätt!

Det är stopp i mitt avlopp! Vad ska jag göra?

Prova med hett vatten, sugkopp och rensband om du har stopp i avloppet. Undvik starka kemiska propplösare. Om proppen inte går att lösa upp kanske avloppet behöver renspolas - kontakta din rörfirma. Om det verkar vara stopp i de kommunala ledningarna utanför din tomt ska du kontakta Emmaboda Energis kundtjänst 010-353 17 50. Vid akut problem med kommunala ledningar – ring 0471-105 44.

Jag har källaröversvämning! Vad ska jag göra?

Ett gott råd för att undvika översvämning i källaren är att hålla avloppet i bra skick. Om det blir akut källaröversvämning kan du kontakta räddningstjänsten eller något privat företag för att pumpa bort vattnet samt ditt försäkringsbolag. Om översvämningen beror på brister i Emmaboda Energis avloppsledningar ersätter vi uppkomna kostnader via försäkringsbolagen.

Var får jag tvätta bilen?

När du tvättar för hand, tvätta då i första hand på bensinstationens självtvätt, i andra hand på platser där marken kan ta upp tvättvattnet, till exempel på gräsmatta eller grusgång. Undvik att stå på gatan eller asfalterade garageuppfarter där tvättvattnet rinner ner i dagvattensystemet och vidare ut i bäckar och åar och sedan vidare till Östersjön. Använd miljöanpassade bilvårdsmedel och låt dem verka minst 5-10 minuter. Motortvätt ska göras på verkstad eller bensinstation.

Får jag installera avfallskvarn?

För att installera avfallskvarn krävs tillstånd av VA-huvudmannen, det vill säga vi på energibolaget. Normalt ger vi inte sådant tillstånd eftersom våra avloppsreningsverk inte är konstruerade för att hantera den typen av avfall men du är välkommen att kontakta vår kundtjänst om du har några frågor.

Vad gäller för slamtömning från mitt enskilda avlopp?

Slam från ett enskilt avlopp räknas som ett hushållsavfall. Du hittar mer information under rubriken Avfall.

Hur kan jag testa kvalitén på vattnet i min enskilda brunn?

Om du har en egen brunn och vill testa vilken vattenkvalité som brunnen har ska du vända dig till kommunens Bygg- och Miljökontor. Här hittar du en länk till rätt avsnitt på kommunens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi ska anordna ett evenemang. Kan vi få tillgång till vatten?

Vad har vi för hårdhet på vattnet i kommunen?

Skriv tabellbeskrivning här

Ort

ºdH

Beskrivning

Emmaboda

3

Mjukt

Lindås

3

Mjukt

Broakulla

3

Mjukt

Vissefjärda

5

Medelhårt

Långasjö

6

Medelhårt

Boda

4

Mjukt

Eriksmåla

4

Mjukt