Grovavfall

Grovavfall är skrymmande hushållsavfall som inte får plats i ditt avfallskärl. Detta avfall lämnas på kommunens återvinningscentral Möjligheternas Hus AB.

Den största delen av grovavfallet går att återvinna eller återanvända. Därför att ska man i första hand försöka sälja, ge bort saker eller lämna sakerna till återanvändning om de går att använda för någon annan. Resten ska man sortera så att man kan återvinna det som går.

Tänk på att endast genomskinliga säckar på återvinningscentralen tillåts! Detta för att minska andelen felsorterat material.

Mer information om sortering av grovavfall finns på  Möjligheternas Hus webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.