Vad kostar det?

Taxan för avfallshanteringen som visas nedan gäller från och med 2017-01-01 .

Renhållningstaxa (, 279.2 kB)

Under våren år 2019 har en ny avfallstaxa antagits. Den nya taxan kommer gälla från och med 2020-04-01.