Vad kostar det?

Oavsett om du bor i tätort eller långt ut på landsbygden betalar vi kommuninvånare lika för samma tjänst. I flikarna nedanför finner du alla våra tjänster och avgifter med moms inkluderat.

Avfallstaxa gällande från 2024-01-01

Avfallstaxan är beslutad av kommunfullmäktige 2023-12-11. , 251 kB, öppnas i nytt fönster.

Avfallstaxan för 2024 innebär en del höjningar. Detta är för att vi ska kunna erbjuda de tjänster kommunen är skyldiga att erbjuda enligt de lagkrav som träder i kraft i år och kommande år.

Avgifter avfall för permanentboende i villa

Taxa från 2024-01-01 inklusive moms

Fast avgift för en- och tvåbostadshushåll - permanentboende
Alla hushåll betalar en grundavgift som bland annat finansierar återvinningscentralen, kundservice, fakturering, information, utveckling och planering.

Grundavgift för en- och två bostadshushåll 1 388 kr per år

Avgift för kärl och rörlig viktavgift
Avgiften består av en kärlavgift beroende på abonnemang, restavfallskärlets storlek och en rörlig viktavgift. Avgifterna finansierar hämtning, kärl och behandling av avfall.

Brunt matavfallskärl ingår i abonnemang 1, men storlek på det göna restavfallskärlet avgör avgör avgift.

Vid 14-dagarshämtning året runt:

Skriv tabellbeskrivning här

1. Mat- och restavfall

Grönt kärl 190 l 1 425 kr/år
Grönt kärl 370 l 1 675 kr/år
Viktavgift matavfall 2,50 kr/kg
Viktavgift restavfall 5,31 kr/kg

2. Hemkompostering med restavfall

Egen kompostering efter anmälan
Grönt kärl 190 l 1 425 kr/år
Grönt kärl 370 l 1 675 kr/år
Viktavgift restavfall 5,31 kr/kg

Avgifter avfall för fritidshus

Taxa från 2024-01-01 inklusive moms

Fast avgift för fritidshus

Alla hushåll betalar en grundavgift som bland annat finansierar återvinningscentralen, kundservice, fakturering, information, utveckling och planering.

Grundavgift för fritidshus 1 150 kr per år

Avgift för kärl och rörlig viktavgift

Avgiften består av en kärlavgift beroende på abonnemang, kärlets storlek och en rörlig viktavgift. Avgifterna finansierar hämtning, kärl och behandling av avfall.

Brunt matavfallskärl ingår i abonnemang 1, men storlek på det göna restavfallskärlet avgör avgör avgift.

Vid 14-dagarshämtning under tiden 1 april – 31 oktober:

Skriv tabellbeskrivning här

1. Mat- och restavfall

Grönt kärl 190 l 1 138 kr/år
Grönt kärl 370 l 1 200 kr/år
Viktavgift matavfall 2,50 kr/kg
Viktavgift restavfall 5,31 kr/kg

2. Hemkompostering med restavfall

Egen kompostering efter anmälan
Grönt kärl 190 l 1 138kr/år
Grönt kärl 370 l 1 200 kr/år
Viktavgift restavfall 5,31 kr/kg

Avgifter avfall för flerbostadshus

Taxa från 2024-01-01 inklusive moms

Fast avgift för flerbostadshus
Alla flerbostadshus betalar en grundavgift per lägenhet som bland annat finansierar återvinningscentralen, kundservice, fakturering, information, utveckling och planering.

Grundavgift för flerbostadshus 813 kr per lägenhet och år

Avgift för behållare och rörlig viktavgift
Avgiften består av en behållaravgift beroende på abonnemang, behållare, behållarstorlek och en rörlig viktavgift. Avgifterna finansierar hämtning, ev kärl och behandling av avfall.

Brunt matavfallskärl är obligatorisk att ha på varje fastighet. Antalet kärl ska vara anpassat efter fastighetens behov.

Vid 14-dagarshämtning av kärl:

Skriv tabellbeskrivning här

1. Mat- och restavfall

Brunt kärl matavfall 140 l 713 kr/år
Grönt kärl restavfall 190 l 713 kr/år
Grönt kärl restavfall 370 l 838 kr/år
Viktavgift matavfall 2,50 kr/kg
Viktavgift restavfall 5,31 kr/kg

2. Hemkompostering med restavfall

Egen kompostering efter anmälan
Grönt kärl restavfall 190 l 713 kr/år
Grönt kärl restavfall 370 l 713 kr/år
Viktavgift restavfall 5,31 kr/kg

Vid 14-dagarshämtning av djupbehållare:

1. Mat- och restavfall

Djupbehållare =< 2 m3 17 350 kr
Djupbehållare =< 5 m3 19 850 kr
Viktavgift matavfall 2,50 kr/kg
Viktavgift restavfall 5,31 kr/kg

Vid hämtning varje vecka av djupbehållare:

1. Mat- och restavfall

Djupbehållare =< 2 m3 34 688 kr
Djupbehållare =< 5 m3 39 688 kr
Viktavgift matavfall 2,50 kr/kg
Viktavgift restavfall 5,31 kr/kg

Avgifter avfall för verksamheter

Taxa från 2024-01-01 inklusive moms

Fast avgift för verksamheter
Alla verksamheter betalar en grundavgift som bland annat finansierar kundservice, fakturering, information, utveckling och planering.

Grundavgift för verksamheter 963 kr per år

Avgift för behållare och rörlig viktavgift
Avgiften består av en behållaravgift beroende på abonnemang, behållare, behållarstorlek och en rörlig viktavgift. Avgifterna finansierar hämtning, ev kärl /container och behandling av avfall.

Det är obligatoriskt att sortera ut kommunalt avfall, däribland matavfall från verksamheter. Minst ett brunt avfallskärl ska finnas per fastighet.

Vid 14-dagarshämtning av kärl:

Skriv tabellbeskrivning här
  1. Mat- och restavfall

Brunt kärl matavfall 140 l 713 kr/år
Grönt kärl restavfall 190 l 713 kr/år
Grönt kärl restavfall 370 l 838 kr/år
Viktavgift matavfall 2,50 kr/kg
Viktavgift restavfall 5,31 kr/kg

Taxa från 2024-01-01 inklusive moms

Vid hämtning varje vecka av kärl:

1. Mat- och restavfall

Brunt kärl matavfall 140 l 1 425 kr/år
Grönt kärl restavfall 190 l 1 425 kr/år
Grönt kärl restavfall 370 l 1 675 kr/år
Viktavgift matavfall 2,50 kr/kg
Viktavgift restavfall 5,31 kr/kg

Vid 14-dagarshämtning av djupbehållare eller container:

Djupbehållare =< 2 m3 matavfall 17 350 kr
Djupbehållare =< 5 m3 restavfall 19 850 kr
Container =< 6 m3 restavfall 15 625 kr
Container =<8 m3 restavfall 18 125 kr
Viktavgift mat- och restavfall 2,50 kr/kg

Vid hämtning varje vecka av djupbehållare eller container:

Djupbehållare =< 2 m3 matavfall 34 688 kr
Djupbehållare =< 5 m3 restavfall 39 688 kr
Container =<6 m3 restavfall 31 238 kr
Container =<8 m3 restavfall 36 238 kr
Viktavgift mat- och restavfall 2,50 kr/kg

Vid hämtning varje månad av djupbehållare eller container:

Djupbehållare =< 5 m3 restavfall 9 300 kr
Container =< 8 m3 restavfall 8 438 kr
Viktavgift mat- och restavfall 2,50 kr/kg

Tilläggsavgifter för kärlhämtning

Taxa från 2024-01-01 inklusive moms

Beställningar handläggs vardagar mellan kl 8-15 gäller även elektroniska beställningar. Denna tid räknas också som ordinarie arbetstid vardagar.

Extra tömning:

Extra säck vid ordinarie tur max 160 L, viktavgift tillkommer 88 kr Extra tömning av kärl inom 72 tim, vardagar inkl framkörningsavgift 375 kr

Ändring av abonnemang:

Byte av avfallsabonnemang mer än 1 gång på 12 månader 313 kr
Utkörning eller byte av kärl mer än 1 gång på 12 månader 525 kr

Tilläggsavgifter för djupbehållare och container

Taxa från 2024-01-01 inklusive moms

Beställningar handläggs vardagar mellan kl 8-15 gäller även elektroniska beställningar. Denna tid räknas också som ordinarie arbetstid vardagar.

Extra tömning av container och djupbehållare inom 72 tim, vardagar inkl framkörningsavgift 1 300 kr

Utkörning eller byte av container mer än 1 gång på 12 månader 1 038 kr

Avgifter för hämtning av slam från enskilda avlopp

Taxa från 2024-01-01 inklusive moms

Permanentboende
Tömning av enskilda avlopp ska ske minst en gång per år för permanentboende.

Fritidshus
Tömning av enskilda avlopp ska ske minst vartannat år för fritidshus.

Endast BDT-avlopp (Bad-, disk- och tvättvatten)
Tömning av BDT-avlopp ska ske enligt beslut eller minst vart fjärde år

Skriv tabellbeskrivning här

Abonnemangstömning av slambrunn eller tank (=< 4 m3)

1 375 kr/tömning

Avgift akuttömning dag inkl. 2 h spolning

4 625 kr/st

Avgift överskjutande slamvolym

225 kr/m3

Avgift akuttömning kväll och helg inkl. 2 h spolning

3 375 kr/st

Avgift beställning inom 3 arbetsdagar

2 500 kr/st

Avgift beställning inom 8 kalenderdagar

1 938 kr/st

Avgift slang över 35 m

438 kr/st

Avgift slang över 50 m

625 kr/st

Spolning dag per timme

1 200 kr/h

Spolning kväll per timme

1 600 kr/h

Spolning helg per timme

2 000 kr/h

Bomkörning slamtömning, vid hinder orsakat av slamanläggningsägaren

1 375 kr/st

Avgift tungt lock (över 15 kg)

1 875 kr/tömning

Ansökan om undantag exempelvis utsträckt hämtningsintervall och uppehåll i tömning handläggs av Bygg- och miljöenheten telefon 010-353 10 00 eller bygg-miljo@emmaboda.se

Avgifter för tömning av fettavskiljare

Taxa från 2024-01-01 inklusive moms

Tömning av fettavskiljare sker minst 1 gång per år eller efter vad som krävs för att säkerställa anläggningens funktion. Tömning sker efter schema som fastställs av Emmaboda Energi.

Skriv tabellbeskrivning här

Abonnemangstömning av fettavskiljare 1 gång per år

1 875 kr

Abonnemangstömning av fettavskiljare 2 ggr per år

3 750 kr

Tillägg behandlingsavgift för fett

850 kr/ton

Akuttömning dag

9 375 kr /st

Akuttömning kväll och helg

10 625 kr/st

Beställning inom 3 arbetsdagar

6 625 kr/st

Beställning inom 8 kalenderdagar

5 313 kr/st

Övriga avgifter för tilläggstjänster avfall

Taxa från 2024-01-01 inklusive moms

Beställningar handläggs vardagar mellan kl 8-15 gäller även elektroniska beställningar. Denna tid räknas också som ordinarie arbetstid vardagar.

Fosforfälla

Skriv tabellbeskrivning här

Hämtning inkl. behandling av fosforfälla säck eller kasset som hämtas av kranbil

1 425 kr per st

Hämtning inkl. behandling av fosforfälla löst granulat som sugs av spolbil

1 425 kr per st


Oförutsedd tjänst 1 950 kr

Vid hämtning 2 ggr per vecka debiteras dubbel hämtningsavgift mot veckohämtningsavgift

Reservtaxa om fordonsvågen är tillfälligt ur funktion beskrivs i avfallstaxans förklarande text.