Vad kostar det?

Oavsett om du bor i tätort eller långt ut på landsbygden betalar vi kommuninvånare lika för samma tjänst. I flikarna nedanför finner du alla våra tjänster och avgifter med moms inkluderat.

Avgifter avfall för permanentboende i villa

Taxa från 2023-01-01 inklusive moms

Fast avgift för villor- permanentboende
Alla hushåll betalar en grundavgift som bland annat finansierar återvinningscentralen, kundservice, fakturering, information, utveckling och planering.

Grundavgift för Villa (permanentboende) 739 kr per år

Avgift för kärl och rörlig viktavgift
Avgiften består av en kärlavgift beroende på abonnemang, kärlets storlek och en rörlig viktavgift. Avgifterna finansierar hämtning, kärl och behandling av avfall.

Tilläggsavgift: betalas av fastighetsägare som inte väljer hämtning av matavfall eller hemkompostering. Det är en avgift som styr mot en miljöanpassad avfallshantering där matavfall ska sorteras ut från avfallet.

Vid 14-dagarshämtning året runt:

Skriv tabellbeskrivning här

1. Mat- och restavfall

Brunt kärl matavfall 140 L 589 kr/år
Grönt kärl restavfall 190 L 589 kr/år
Grönt kärl restavfall 370 L 899 kr/år
Viktavgift matavfall 1,56 kr/kg
Viktavgift restavfall 3,13 kr/kg

2. Hemkompostering med restavfall

Egen kompostering
Grönt kärl restavfall 190 L 1 078 kr/år
Grönt kärl restavfall 370 L 1 388 kr/år
Viktavgift restavfall 3,13 kr/kg

3. Enbart restavfall

Grönt kärl restavfall 190 L 589 kr/år
Grönt kärl restavfall 370 L 899 kr/år
Viktavgift restavfall 3,13 kr/kg

Tilläggsavgift pga ingen utsortering av matavfall 2 075 kr/år

Avgifter avfall för fritidshus

Taxa från 2023-01-01 inklusive moms

Fast avgift för fritidshus

Alla hushåll betalar en grundavgift som bland annat finansierar återvinningscentralen, kundservice, fakturering, information, utveckling och planering.

Grundavgift för Fritidshus 519 kr per år

Avgift för kärl och rörlig viktavgift

Avgiften består av en kärlavgift beroende på abonnemang, kärlets storlek och en rörlig viktavgift. Avgifterna finansierar hämtning, kärl och behandling av avfall.

Tilläggsavgift: betalas av fastighetsägare som inte väljer hämtning av matavfall eller hemkompostering. Det är en avgift som styr mot en miljöanpassad avfallshantering där matavfall ska sorteras ut från avfallet.

Vid 14-dagarshämtning under tiden 1 april – 31 oktober:

Skriv tabellbeskrivning här

1. Mat- och restavfall


Brunt kärl matavfall 140 L 540 kr/år
Grönt kärl restavfall 190 L 540 kr/år
Grönt kärl restavfall 370 L 775 kr/år
Viktavgift matavfall 1,56 kr/kg
Viktavgift restavfall 3,13 kr/kg


2. Hemkompostering med restavfall


Egen kompostering
Grönt kärl restavfall 190 L 784 kr/år
Grönt kärl restavfall 370 L 1 019 kr/år
Viktavgift restavfall 3,13 kr/kg


3. Enbart restavfall


Grönt kärl restavfall 190 L 540 kr/år
Grönt kärl restavfall 370 L 1 019 kr/år

Viktavgift restavfall 3,13 kr/kg


Tilläggsavgift pga ingen utsortering av matavfall 1 038 kr/år

Avgifter avfall för flerbostadshus

Taxa från 2023-01-01 inklusive moms

Fast avgift för flerbostadshus
Alla flerbostadshus betalar en grundavgift per lägenhet som bland annat finansierar återvinningscentralen, kundservice, fakturering, information, utveckling och planering.

Grundavgift för flerbostadshus 371 kr per lägenhet och år

Avgift för behållare och rörlig viktavgift
Avgiften består av en behållaravgift beroende på abonnemang, behållare, behållarstorlek och en rörlig viktavgift. Avgifterna finansierar hämtning, ev kärl och behandling av avfall.

Tilläggsavgift: betalas av fastighetsägare som inte väljer hämtning av matavfall eller hemkompostering. Det är en avgift som styr mot en miljöanpassad avfallshantering där matavfall ska sorteras ut från avfallet.

Vid 14-dagarshämtning av kärl:

Skriv tabellbeskrivning här

1. Mat- och restavfall

Brunt kärl matavfall 140 L 589 kr/år
Grönt kärl restavfall 190 L 589 kr/år
Grönt kärl restavfall 370 L 899 kr/år
Viktavgift matavfall 1,56 kr/kg
Viktavgift restavfall 3,13 kr/kg

2. Hemkompostering med restavfall

Egen kompostering
Grönt kärl restavfall 190 L 1 078 kr/år
Grönt kärl restavfall 370 L 1 388 kr/år
Viktavgift restavfall 3,13 kr/kg

3. Enbart restavfall

Grönt kärl restavfall 190 L 589 kr/år
Grönt kärl restavfall 370 L 899 kr/år
Viktavgift restavfall 3,13 kr/kg


Tilläggsavgift pga ingen utsortering av matavfall 1 038 kr/lägenhet och år

Vid 14-dagarshämtning av djupbehållare:

1. Mat- och restavfall

Djupbehållare =< 2 m3 matavfall 11 498 kr
Djupbehållare =< 5 m3 restavfall 16 083 kr
Viktavgift matavfall 1,56 kr/kg
Viktavgift restavfall 1,56 kr/kg

3. Enbart restavfall

Djupbehållare =<5 m3 restavfall 16 083 kr
Viktavgift restavfall 1,56 kr/kg


Tilläggsavgift pga ingen utsortering av matavfall 1 038 kr/lägenhet och år

Vid hämtning varje vecka av djupbehållare:

1. Mat- och restavfall

Djupbehållare =< 2 m3 matavfall 22 995 kr
Djupbehållare =< 5 m3 restavfall 32 166 kr
Viktavgift matavfall 1,56 kr/kg
Viktavgift restavfall 1,56 kr/kg

3. Enbart restavfall

Djupbehållare =<5 m3 restavfall 32 166kr

Viktavgift restavfall 1,56 kr/kg


Tilläggsavgift pga ingen utsortering av matavfall 1 038 kr/lägenhet och år

Avgifter avfall för verksamheter

Taxa från 2023-01-01 inklusive moms

Fast avgift för verksamheter
Alla verksamheter betalar en grundavgift som bland annat finansierar kundservice, fakturering, information, utveckling och planering.

Grundavgift för verksamheter 519 kr per år

Avgift för behållare och rörlig viktavgift
Avgiften består av en behållaravgift beroende på abonnemang, behållare, behållarstorlek och en rörlig viktavgift. Avgifterna finansierar hämtning, ev kärl /container och behandling av avfall.

Vid 14-dagarshämtning av kärl:

Skriv tabellbeskrivning här

1. Mat- och restavfall

Brunt kärl matavfall 140 L 589 kr/år
Grönt kärl restavfall 190 L 589 kr/år
Grönt kärl restavfall 370 L 899 kr/år
Viktavgift matavfall 1,56 kr/kg
Viktavgift restavfall 3,13 kr/kg2. Enbart restavfallGrönt kärl restavfall 190 L 589 kr/år
Grönt kärl restavfall 370 L 899 kr/år
Viktavgift restavfall 3,13 kr/kg

Taxa från 2023-01-01 inklusive moms

Vid hämtning varje vecka av kärl:

1. Mat- och restavfall

Brunt kärl matavfall 140 L 1 126 kr/år
Grönt kärl restavfall 190 L 1 126 kr/år
Grönt kärl restavfall 370 L 1 705 kr/år
Viktavgift matavfall 1,56 kr/kg
Viktavgift restavfall 3,13 kr/kg2. Enbart restavfallGrönt kärl restavfall 190 L 1 126 kr/år
Grönt kärl restavfall 370 L 1 705 kr/år

Vid 14-dagarshämtning av djupbehållare eller container:

Djupbehållare =< 2 m3 matavfall 11 498 kr
Djupbehållare =< 5 m3 restavfall 16 083 kr
Container =< 6 m3 restavfall 14 069 kr
Container =<8 m3 restavfall 15 458 kr
Viktavgift mat- och restavfall 1,56 kr/kg

Vid hämtning varje vecka av djupbehållare eller container:

Djupbehållare =< 2 m3 matavfall 22 995 kr
Djupbehållare =< 5 m3 restavfall 32 166 kr
Container =<6 m3 restavfall 28 138 kr
Container =<8 m3 restavfall 30 916 kr
Viktavgift mat- och restavfall 1,56 kr/kg

Vid hämtning varje månad av djupbehållare eller container:

Djupbehållare =< 5 m3 restavfall 8 043 kr
Container =< 8 m3 restavfall 7 730 kr
Viktavgift mat- och restavfall 1,56 kr/kg

Tilläggsavgifter för kärlhämtning

Taxa från 2023-01-01 inklusive moms

Beställningar handläggs vardagar mellan kl 8-15 gäller även elektroniska beställningar. Denna tid räknas också som ordinarie arbetstid vardagar.

Extra tömning:

Extra säck vid ordinarietur max 160 L, viktavgift tillkommer 83 kr

Extra tömning av kärl inom 72 tim, vardagar inkl framkörningsavgift 364 kr

Dragvägar:

Gångvägstillägg =<10 m 25 kr per tillfälle och kärl
Gångvägstillägg =<20 m 44 kr per tillfälle och kärl
Gångvägstillägg =<30 m 56 kr per tillfälle och kärl

Byte av avfallsabonnemang mer än 1 gång på 12 månader 313 kr
Utkörning eller byte av kärl mer än 1 gång på 12 månader 519 kr

Tilläggsavgifter för djupbehållare och container

Taxa från 2023-01-01 inklusive moms

Beställningar handläggs vardagar mellan kl 8-15 gäller även elektroniska beställningar. Denna tid räknas också som ordinarie arbetstid vardagar.

Extra tömning av container och djupbehållare inom 72 tim, vardagar inkl framkörningsavgift 1 298 kr

Utkörning eller byte av conatiner mer än 1 gång på 12 månader 1 038 kr

Avgifter för hämtning av slam från enskilda avlopp

Taxa från 2023-01-01 inklusive moms

Permanentboende
Tömning av enskilda avlopp ska ske minst en gång per år för permanentboende.

Fritidshus
Tömning av enskilda avlopp ska ske minst vartannat år för fritidshus.

Endast BDT-avlopp (Bad-, disk- och tvättvatten)
Tömning av BDT-avlopp ska ske enligt beslut eller minst vart fjärde år

Skriv tabellbeskrivning här

Abonnemangstömning av slambrunn eller tank (=< 4 m3)

1 300 kr/tömning

Avgift akuttömning dag

2 000 kr/st

Avgift överskjutande slamvolym

198 kr/m3

Avgift akuttömning kväll och helg

3 375 kr/st

Avgift beställning inom 3 arbetsdagar

2 375 kr/st

Avgift beställning inom 8 kalenderdagar

1 816 kr/st

Avgift slang över 35 m

150 kr/st

Avgift slang över 50 m

500 kr/st

Spolning dag per timme

1 200 kr/h

Spolning kväll per timme

1 600 kr/h

Spolning helg per timme

2 000 kr/h

Bomkörning slamtömning, vid hinder orsakat av slamanläggningsägaren

1 300 kr/st

Ansökan om undantag exempelvis utsträckt hämtningsintervall och uppehåll i tömning handläggs av Bygg- och miljöenheten telefon 010-353 10 00 eller bygg-miljo@emmaboda.se

Avgifter för tömning av fettavskiljare

Taxa från 2023-01-01 inklusive moms

Tömning av fettavskiljare sker minst 1 gång per år eller efter vad som krävs för att säkerställa anläggningens funktion. Tömning sker efter schema som fastställs av Emmaboda Energi.

Skriv tabellbeskrivning här

Abonnemangstömning av fettavskiljare 1 gång per år

1 835 kr

Abonnemangstömning av fettavskiljare 2 ggr per år

3 533 kr

Tillägg behandlingsavgift för fett

830 kr/ton

Tillägg akuttömning kväll och helg

10 625 kr/st

Tillägg beställning inom 3 arbetsdagar

6 625 kr/st

Tillägg beställning inom 8 kalenderdagar

5 313 kr/st

Övriga avgifter för tilläggstjänster avfall

Taxa från 2023-01-01 inklusive moms

Beställningar handläggs vardagar mellan kl 8-15 gäller även elektroniska beställningar. Denna tid räknas också som ordinarie arbetstid vardagar.

Fosforfälla

Skriv tabellbeskrivning här

Hämtning inkl. behandling av fosforfälla säck eller kasset som hämtas av kranbil

1 300 kr per st

Hämtning inkl. behandling av fosforfälla löst granulat som sugs av spolbil

1 300 kr per st


Oförutsedd tjänst 1 950 kr

Vid hämtning 2 ggr per vecka debiteras dubbel hämtningsavgift mot veckohämtningsavgift

Reservtaxa om fordonsvågen är tillfälligt ur funktion beskrivs i avfallstaxans förklarande text.