Vad kostar det?

Oavsett om du bor i tätort eller långt ut på landsbygden betalar vi kommuninvånare lika för samma tjänst. I flikarna nedanför finner du alla våra tjänster och avgifter med moms inkluderat.

Avgifter avfall för permanentboende i villa

Taxa från 2020-04-01 inklusive moms

Fast avgift för villor- permanentboende
Alla hushåll betalar en grundavgift som bland annat finansierar återvinningscentralen, kundservice, fakturering, information, utveckling och planering.

Grundavgift för Villa (permanentboende) 695 kr per år

Avgift för kärl och rörlig viktavgift
Avgiften består av en kärlavgift beroende på abonnemang, kärlets storlek och en rörlig viktavgift. Avgifterna finansierar hämtning, kärl och behandling av avfall.

Tilläggsavgift: betalas av fastighetsägare som inte väljer hämtning av matavfall eller hemkompostering. Det är en avgift som styr mot en miljöanpassad avfallshantering där matavfall ska sorteras ut från avfallet.

Vid 14-dagarshämtning året runt:

Skriv tabellbeskrivning här

1. Mat- och restavfall

Brunt kärl matavfall 140 L 551 kr/år
Grönt kärl restavfall 190 L 551 kr/år
Grönt kärl restavfall 370 L 841 kr/år
Viktavgift matavfall 1,50 kr/kg
Viktavgift restavfall 3 kr/kg

2. Hemkompostering med restavfall

Egen kompostering
Grönt kärl restavfall 190 L 1 008 kr/år
Grönt kärl restavfall 370 L 1 298 kr/år
Viktavgift restavfall 3 kr/kg

3. Enbart restavfall

Grönt kärl restavfall 190 L 551 kr/år
Grönt kärl restavfall 370 L 841 kr/år
Viktavgift restavfall 3 kr/kg

Tilläggsavgift pga ingen utsortering av matavfall 1900 kr/år

Avgifter avfall för fritidshus

Taxa från 2020-04-01 inklusive moms

Fast avgift för fritidshus

Alla hushåll betalar en grundavgift som bland annat finansierar återvinningscentralen, kundservice, fakturering, information, utveckling och planering.

Grundavgift för Fritidshus 486 kr per år

Avgift för kärl och rörlig viktavgift

Avgiften består av en kärlavgift beroende på abonnemang, kärlets storlek och en rörlig viktavgift. Avgifterna finansierar hämtning, kärl och behandling av avfall.

Tilläggsavgift: betalas av fastighetsägare som inte väljer hämtning av matavfall eller hemkompostering. Det är en avgift som styr mot en miljöanpassad avfallshantering där matavfall ska sorteras ut från avfallet.

Vid 14-dagarshämtning under tiden 1 april – 31 oktober:

Skriv tabellbeskrivning här

1. Mat- och restavfall


Brunt kärl matavfall 140 L 505 kr/år
Grönt kärl restavfall 190 L 505 kr/år
Grönt kärl restavfall 370 L 725 kr/år
Viktavgift matavfall 1,50 kr/kg
Viktavgift restavfall 3 kr/kg


2. Hemkompostering med restavfall


Egen kompostering
Grönt kärl restavfall 190 L 734 kr/år
Grönt kärl restavfall 370 L 954 kr/år
Viktavgift restavfall 3 kr/kg


3. Enbart restavfall


Grönt kärl restavfall 190 L 505 kr/år
Grönt kärl restavfall 370 L 954 kr/år

Viktavgift restavfall 3 kr/kg


Tilläggsavgift pga ingen utsortering av matavfall 950 kr/år

Avgifter avfall för flerbostadshus

Taxa från 2020-04-01 inklusive moms

Fast avgift för flerbostadshus
Alla flerbostadshus betalar en grundavgift per lägenhet som bland annat finansierar återvinningscentralen, kundservice, fakturering, information, utveckling och planering.

Grundavgift för flerbostadshus 348 kr per lägenhet och år

Avgift för behållare och rörlig viktavgift
Avgiften består av en behållaravgift beroende på abonnemang, behållare, behållarstorlek och en rörlig viktavgift. Avgifterna finansierar hämtning, ev kärl och behandling av avfall.

Tilläggsavgift: betalas av fastighetsägare som inte väljer hämtning av matavfall eller hemkompostering. Det är en avgift som styr mot en miljöanpassad avfallshantering där matavfall ska sorteras ut från avfallet.

Vid 14-dagarshämtning av kärl:

Skriv tabellbeskrivning här

1. Mat- och restavfall

Brunt kärl matavfall 140 L 551 kr/år
Grönt kärl restavfall 190 L 551 kr/år
Grönt kärl restavfall 370 L 841 kr/år
Viktavgift matavfall 1,50 kr/kg
Viktavgift restavfall 3 kr/kg

2. Hemkompostering med restavfall

Egen kompostering
Grönt kärl restavfall 190 L 1 008 kr/år
Grönt kärl restavfall 370 L 1 298 kr/år
Viktavgift restavfall 3 kr/kg

3. Enbart restavfall

Grönt kärl restavfall 190 L 551 kr/år
Grönt kärl restavfall 370 L 841 kr/år
Viktavgift restavfall 3 kr/kg


Tilläggsavgift pga ingen utsortering av matavfall 950 kr/lägenhet och år

Vid 14-dagarshämtning av djupbehållare:

1. Mat- och restavfall

Djupbehållare =< 2 m3 matavfall 10 758 kr
Djupbehållare =< 5 m3 restavfall 15 048 kr
Viktavgift matavfall 1,50 kr/kg
Viktavgift restavfall 1,50 kr/kg

3. Enbart restavfall

Djupbehållare =<5 m3 restavfall 15 048 kr
Viktavgift restavfall 1,50 kr/kg


Tilläggsavgift pga ingen utsortering av matavfall 950 kr/lägenhet och år

Vid hämtning varje vecka av djupbehållare:

1. Mat- och restavfall

Djupbehållare =< 2 m3 matavfall 21 515 kr
Djupbehållare =< 5 m3 restavfall 30 095 kr
Viktavgift matavfall 1,50 kr/kg
Viktavgift restavfall 1,50 kr/kg

3. Enbart restavfall

Djupbehållare =<5 m3 restavfall 30 095kr

Viktavgift restavfall 1,50 kr/kg


Tilläggsavgift pga ingen utsortering av matavfall 950 kr/lägenhet och år

Avgifter avfall för verksamheter

Taxa från 2020-04-01 inklusive moms

Fast avgift för verksamheter
Alla verksamheter betalar en grundavgift som bland annat finansierar kundservice, fakturering, information, utveckling och planering.

Grundavgift för verksamheter 348 kr per år

Avgift för behållare och rörlig viktavgift
Avgiften består av en behållaravgift beroende på abonnemang, behållare, behållarstorlek och en rörlig viktavgift. Avgifterna finansierar hämtning, ev kärl /container och behandling av avfall.

Vid 14-dagarshämtning av kärl:

Skriv tabellbeskrivning här

1. Mat- och restavfall

Brunt kärl matavfall 140 L 551 kr/år
Grönt kärl restavfall 190 L 551 kr/år
Grönt kärl restavfall 370 L 841 kr/år
Viktavgift matavfall 1,50 kr/kg
Viktavgift restavfall 3 kr/kg2. Enbart restavfallGrönt kärl restavfall 190 L 551 kr/år
Grönt kärl restavfall 370 L 841 kr/år
Viktavgift restavfall 3 kr/kg

Taxa från 2020-04-01 inklusive moms

Vid hämtning varje vecka av kärl:

1. Mat- och restavfall

Brunt kärl matavfall 140 L 1 054 kr/år
Grönt kärl restavfall 190 L 1 054 kr/år
Grönt kärl restavfall 370 L 1 595 kr/år
Viktavgift matavfall 1,50 kr/kg
Viktavgift restavfall 3 kr/kg2. Enbart restavfallGrönt kärl restavfall 190 L 1 054 kr/år
Grönt kärl restavfall 370 L 1 595 kr/år

Vid 14-dagarshämtning av djupbehållare eller container:

Djupbehållare =< 2 m3 matavfall 10758 kr
Djupbehållare =< 5 m3 restavfall 15048 kr
Container =< 6 m3 restavfall 13163 kr
Container =<8 m3 restavfall 14463 kr
Viktavgift mat- och restavfall 1,50 kr/kg

Vid hämtning varje vecka av djupbehållare eller container:

Djupbehållare =< 2 m3 matavfall 21515 kr
Djupbehållare =< 5 m3 restavfall 30095 kr
Container =<6 m3 restavfall 26325 kr
Container =<8 m3 restavfall 28925 kr
Viktavgift mat- och restavfall 1,50 kr/kg

Vid hämtning varje månad av djupbehållare eller container:

Djupbehållare =< 5 m3 restavfall 7524 kr
Container =< 8 m3 restavfall 7231 kr
Viktavgift mat- och restavfall 1,50 kr/kg

Tilläggsavgifter för kärlhämtning

Taxa från 2020-04-01 inklusive moms

Beställningar handläggs vardagar mellan kl 8-16 gäller även elektroniska beställningar. Denna tid räknas också som ordinarie arbetstid vardagar.

Extra tömning:

Extra säck vid ordinarietur max 160 L, viktavgift tillkommer 50 kr

Extra tömning av kärl inom 72 tim, vardagar inkl framkörningsavgift 350 kr

Dragvägar:

Gångvägstillägg =<10 m 25 kr per tillfälle och kärl
Gångvägstillägg =<20 m 44 kr per tillfälle och kärl
Gångvägstillägg =<30 m 56 kr per tillfälle och kärl

Byte av avfallsabonnemang mer än 1 gång på 12 månader 300 kr
Utkörning eller byte av kärl mer än 1 gång på 12 månader 500 kr

Tilläggsavgifter för djupbehållare och container

Taxa från 2020-04-01 inklusive moms

Beställningar handläggs vardagar mellan kl 8-16 gäller även elektroniska beställningar. Denna tid räknas också som ordinarie arbetstid vardagar.

Extra tömning av container och djupbehållare inom 72 tim, vardagar inkl framkörningsavgift 1 250 kr

Utkörning eller byte av conatiner mer än 1 gång på 12 månader 1 000 kr

Avgifter för hämtning av slam från enskilda avlopp

Taxa från 2020-04-01 inklusive moms

Permanentboende
Tömning av enskilda avlopp ska ske minst en gång per år för permanentboende.

Fritidshus
Tömning av enskilda avlopp ska ske minst vartannat år för fritidshus.

Endast BDT-avlopp (Bad-, disk- och tvättvatten)
Tömning av BDT-avlopp ska ske enligt beslut eller minst vart fjärde år

Skriv tabellbeskrivning här

Abonnemangstömning av slambrunn eller tank (=< 4 m3)

981 kr/tömning

Avgift akuttömning dag

2 000 kr/st

Avgift överskjutande slamvolym

185 kr/m3

Avgift akuttömning kväll och helg

3 125 kr/st

Avgift beställning inom 3 arbetsdagar

2 200 kr/st

Avgift beställning inom 8 kalenderdagar

1 625 kr/st

Avgift slang över 35 m

125 kr/st

Avgift slang över 50 m

500 kr/st

Spolning dag per timme

1 187 kr/h

Spolning kväll per timme

1 500 kr/h

Spolning helg per timme

1 875 kr/h

Bomkörning slamtömning, vid hinder orsakat av slamanläggningsägaren

1 000 kr/st

Ansökan om undantag exempelvis utsträckt hämtningsintervall och uppehåll i tömning handläggs av Bygg- och miljöenheten telefon 0471-24 90 00 eller bygg-miljo@emmaboda.se

Avgifter för tömning av fettavskiljare

Taxa från 2020-04-01 inklusive moms

Tömning av fettavskiljare sker minst 1 gång per år eller efter vad som krävs för att säkerställa anläggningens funktion. Tömning sker efter schema som fastställs av Emmaboda Energi.

Skriv tabellbeskrivning här

Abonnemangstömning av fettavskiljare 1 gång per år

1 718 kr

Abonnemangstömning av fettavskiljare 2 ggr per år

3 305 kr

Tillägg behandlingsavgift för fett

776 kr/ton

Tillägg akuttömning kväll och helg

10 000 kr/st

Tillägg beställning inom 3 arbetsdagar

6 250 kr/st

Tillägg beställning inom 8 kalenderdagar

5 000 kr/st

Övriga avgifter för tilläggstjänster avfall

Taxa från 2020-04-01 inklusive moms

Beställningar handläggs vardagar mellan kl 8-16 gäller även elektroniska beställningar. Denna tid räknas också som ordinarie arbetstid vardagar.

Grov- och trädgårdsavfall
Hämtning av uppmärkt grovavfall eller trädgårdsavfall vid överenskommen plats, max 5 kolli per tillfälle hämtning sker inom 14 dagar efter beställning.

Skriv tabellbeskrivning här

Framkörningsavgift

250 kr

Hämtningsavgift

50 kr per kolli


Latrin

Inköp av engångslatrinkärl inkl. behandling. Inköp och hämtning av tomt kärl sker hos Emmaboda Energi 1000 kr per kärl

Skriv tabellbeskrivning här

Framkörningsavgift

250 kr

Hämtningsavgift

500 kr per kärl och tillfälle (max 15 kg per kärl)


Fosforfälla

Skriv tabellbeskrivning här

Hämtning inkl. behandling av fosforfälla säck eller kasset som hämtas av kranbil

1 250 kr per st

Hämtning inkl. behandling av fosforfälla löst granulat som sugs av spolbil

1 250 kr per st


Oförutsedd tjänst 1 875 kr

Vid hämtning 2 ggr per vecka debiteras dubbel hämtningsavgift mot veckohämtningsavgift

Reservtaxa om fordonsvågen är tillfälligt ur funktion beskrivs i avfallstaxans förklarande text.