Kostnadsjämförelse fjärrvärme

Nedan finner Du kostnadsjämförelse av årskostnaden för fjärrvärme för olika kunder.