Avfall

Sopbil

Emmaboda Energi ansvarar på uppdrag av Emmaboda kommun för att ta hand om kommuninvånarnas avfall.

För insamling av mat- och restavfall, förpackningar, slam från enskilda avlopp, fettavskiljarslam och mottagning av grovavfall anlitar vi olika entreprenörer.