Avfall

Sopbil

Emmaboda Energi ansvarar på uppdrag av Emmaboda kommun för att ta hand om kommuninvånarnas avfall.

För insamling av mat- och restavfall, slam från enskilda avlopp, fettavskiljarslam och mottagning av grovavfall anlitar vi olika entreprenörer.

Det händer mycket inom avfallsområdet nu så kika in här ibland och håll dig uppdaterad!

  • På gång är nytt lagkrav på obligatorisk matavfallsinsamling från den 1 januari 2024. Det innebär att alla kommer få ett brunt matavfallskärl att sortera sitt matavfall i. Motivet är att öka resurseffektiviteten och producera mer biogas av matavfall. Du kan fortsatt kompostera ditt matavfall. Om du inte redan har anmält detta till Bygg och Miljö så behöver du lämna en anmälan innan du kan få abonnemang hemkompost.
  • Kommunen tar över ansvaret för insamling av förpackningar från ÅVS den 1 januari 2024. Producenterna har fortsatt ansvar för förpackningarna, men kommunen ska tillhandahålla hämtsystem mot en ersättning. Ju mer vi sorterar ju mer ersättning får vi.

Hoppas vi alla kan hjälpas åt att göra detta så bra som möjligt.