Avfall

Emmaboda Energi ansvarar på uppdrag av Emmaboda kommun för att ta hand om kommuninvånarnas avfall.

För insamling av kärlavfall, slam från enskilda avlopp, fettavskiljarslam och mottagning av grovavfall anlitar vi olika entreprenörer.