Trädfällning

Skall du eller entreprenör fälla träd i närheten av våra elledningar, kontakta oss.

Vi har luftledningar kvar i vissa områden. Du kan rådfråga oss när träd fälls i närheten av en luftledning. Vi ger råd och övervakar så att fällningen sker på ett säkert sätt men vi utför inte själva fällningen.

Meddela oss i god tid, gärna fyra arbetsdagar innan fällningen ska ske, så hjälper vi dig. Övervakning samt rådgivning är kostnadsfri för dig som skall fälla träd.

Telefon 010-353 17 50 eller 010-353 17 70 (beredskap efter kontorstid)