Avbrottsersättning

För att du som kund skall erhålla avbrottsersättning finns det regler från Energimarknadsinspektionen som vi följer.

Du har rätt till ersättning vid strömavbrott om överföringen avbryts helt under en sammanhängande period om minst tolv timmar.

Ersättning betalas inte om din fastighet var frånkopplad då avbrottet påbörjades eller om du inte fullgjort din betalningsskyldighet enligt Allmänna avtalsvillkoren.

Du har inte rätt till avbrottsersättning om avbrottet beror på egen försummelse, om avbrottet gjorts för att vidta åtgärder av elsäkerhetsskäl eller för att upprätthålla god drift- och leveranssäkerhet, om avbrottet ligger utanför Emmaboda Elnät AB:s kontrollansvar eller om avbrottet beror på stamnätsfel.

Ersättningen beror på avbrottsperiodens längd. Ersättningsbeloppet beräknas som en procentsats av din beräknade årliga nätkostnad, dock lägst ett minimibelopp. Ersättningen utbetalas i första hand genom kreditering på kommande faktura eller fakturor.

Avbrottsperiod

Ersättning i % av

årlig nätkostnad

Minimibelopp

> 0,5 dygn

12,50%

1 000 kr

> 1 dygn

37,50%

1 800 kr

> 2 dygn

62,50%

2 700 kr

> 3 dygn

87,50%

3 600 kr

> 4 dygn

112,50%

4 500 kr

> 5 dygn

137,50%

5 400 kr

> 6 dygn

162,50%

6 300 kr

> 7 dygn

187,50%

7 200 kr

> 8 dygn

212,50%

8 100 kr

> 9 dygn

237,50%

9 000 kr

> 10 dygn

262,50%

9 900 kr

> 11 dygn

287,50%

10 800 kr

> 12 dygn

300,00%

11 700 kr

Observera att maximal ersättning dock alltid är högst 300% av den beräknade årliga nätkostnaden. Det betyder att ersättningen kan bli lägre än vad som framgår av tabellen.