Anslutning

En fastighet som ligger inom ett verksamhetsområde för vatten, dagvatten eller spillvatten kan anslutas till respektive kommunala vattentjänst.

Vattentjänstlagen beskriver reglerna för vilka fastigheter som ska omfattas om rättigheter och skyldigheter för anslutning till kommunal vattentjänst. Kommunfullmäktige fattar beslut om verksamhetsområden och de fastigheter som ingår i ett verksamhetsområde för en vattentjänst kan anslutas till tjänsten.

De flesta fastigheterna i ett verksamhetsområde är redan anslutna till det kommunala ledningsnätet och för de ännu icke anslutna finns en plan för anslutning. Om du vill veta mer om ifall din fastighet kan anslutas till de kommunala vattentjänsterna ber vi dig kontakta Anna Palm 010-353 17 57 eller anna.palm@emmaboda.se

Kostnaden för en anslutning regleras i kommunens VA-taxa.