Enskilt avlopp och egen brunn

Emmaboda Energi är huvudman för de kommunala vattentjänsterna, det vill säga kommunalt dricksvatten eller avlopp.

Har du egen brunn eller eget enskilt avlopp ligger det utanför det som energibolaget arbetar med, utom i ett avseende: slamtömning.

Du som har egen brunn ansvarar själv för vattenkvalitet och vattenmängd i den brunnen.

Har du eget enskilt avlopp svarar du som fastighetsägare för anläggningens funktion och det är bara i ett avseende som vi på energibolaget blir inblandade: om du har en slambrunn räknas det slam som samlas där som ett hushållsavfall och då är det vi som samlar in det, precis som annat hushållsavfall. Titta gärna på sidan om slamtömning för mer information.

Här hittar du information om vattentest av egen brunn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hur testar jag vattenkvaliteten i min egna brunn?

Kommunens miljökontor kan hjälpa dig med detta. Besök sidan som handlar om att testa vatten.

Här är länken till kommunens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jag har slut på vatten i min egna brunn - vad gör jag?

Kontakta entreprenör för ny borrning eller påfyllning av nuvarande brunn.

För mer information Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.