Sophämtning

Sophämtningsavgifterna varierar beroende på abonnemang och storlek på kärl.

Viktbaserad avfallsavgift:

I Emmaboda kommun har vi viktbaserad taxa för kärlavfallet vilket innebär att din sophämtningsavgift påverkas av hur mycket sopor du faktiskt slänger, istället för att avgiften endast styrs av storleken på ditt sopkärl. Det betyder att du kan påverka och sänka dina kostnader genom att minska vikten i kärlet. Det kan du göra genom att börja sortera dina sopor bättre. Taxan främjar bättre sortering.

Grundavgift och grovavfallsavgift:

Dessa avgifter omfattas av de kostnader för avfallshanteringen som alla kunder solidariskt ska dela på, det vill säga kostnader för tjänster och service som alla kunder tar del av eller kan ta del av.

Grundavgift (Kärl/abonnemangsavgift): Denna avgift avser hanteringen av kärlavfallet (brännbart kärlavfall och matavfall). Exempelvis ska avgiften täcka kostnader för insamling, transport, avfallsskatt, behandlingsavgifter, planering, information, administration, kundtjänst och övriga avgifter för renhållningsverksamheten.

Grovavfallsavgift: En del kommuner har en avgift för varje gång man besöker en återvinningscentral. I Emmaboda har man valt att i stället ha en fast avgift per år. Denna avgift avser hanteringen av grovavfall på återvinningscentralen i Emmaboda (Möjligheternas Hus) och hämtningen av grovavfall i ytterområdena exempelvis kostnader för insamling, transport, skötsel, farligt avfall, behandlingsavgifter, administration, information som avser grovavfall. Grovavfallsavgiften betalas till Emmaboda Energi eftersom Möjligheternas Hus AB är en underentreprenör till Emmaboda Energi och hanterar grovavfallet på uppdrag av Emmaboda Energi.