Föranmälan

För att utföra värmeinstallation krävs giltigt intyg om svets- och lödlicens. Se tekniska bestämmelser F.101 på vår hemsida.

1. Fastighetsägaren kontaktar en behörig värmeinstallatör. Installatören ska ha giltigt intyg för aktuell svets- och lödmetod.

2. Installatören eller fastighetsägaren anmäler arbetet via formuläret nedan. Arbetet ska anmälas i god tid, 3 veckor innan ändringen ska utföras. Vid nyinstallation gäller 6 veckor.

3. Emmaboda Energi granskar och godkänner och returnerar anmälan.

4. Innan värmeinstallatören utför det arbete som anmälts, ska värmemätaren monteras ned (gäller vid byte av växlare). Värmemätaren monteras sedan tillbaka efter utfört arbete. Installatören bokar in tid med Emmaboda Energi för nedmontering och uppsättning av mätare och nödvändiga kontroller, minst 5 dagar i förväg.

Anläggningen skall besiktigas vid detta tillfälle.

5. Installationen driftsätts.