Renhållningsordning

Alla kommuner har en egen renhållningsordning som består av en avfallsplan och föreskrifter för avfallshanteringen i kommunen.

Nya föreskrifter för avfallshanteringen och avfallstaxa antogs i december 2023. Avfallstaxan och föreskrifterna började gälla från och med 2020-04-01.

I stora drag har avfallsföreskrifterna anpassats till lagstiftning som träder i kraft den 1 januari 2024 och framåt.

I avfallsföreskrifterna hittar du regler för tömning av avfall och anläggning av avfallsanläggning och mycket mer.

Avfallsföreskrifter för Emmaboda kommun. , 324 kB, öppnas i nytt fönster.