Renhållningsordning

Alla kommuner har en egen renhållningsordning som består av en avfallsplan och föreskrifter för avfallshanteringen i kommunen.

En ny avfallsplan har antagits år 2018. Nya föreskrifter för avfallshanteringen och avfallstaxa har antagits under våren år 2019. Dessa kommer att börja gälla från och med 2020-04-01.