Matavfall och restavfall

Grönt och brunt sopkärl

Mat- och restavfall är avfall som hämtas vid fastigheten av den entreprenör som anlitas av Emmaboda Energi.

Du kan välja storlek på restavfallskärlet efter behov. För att minska dina kostnader kan du öka utsortering av matavfall och förpackningar. Lär dig mer om sortering på kommunernas gemensamma websida www.sopor.nu. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sophämtning sker en gång varannan vecka i hela kommunen för både permanentboende och fritidsboende.

Sophämtning för fritidsboende sker mellan 1 april och 31 oktober.

Soptömningsschemat nedan visar när respektive gata/samhälle/by har tömning.

Mina Sidor under Miljötjänster kan du se vilket abonnemang och kärlstorlek fastigheten har och när nästa tömning kommer utföras.

Avfallet skickas till Kretslopp Sydost anläggning Moskogen utanför Kalmar för bearbetning. Restavfallet körs sedan vidare till en avfallsförbränningsanläggning som producerar el och värme. Matavfallet som samlas in bearbetas och skickas vidare för framställning av biogas.

Kontakta kundtjänst om du vill:

 • skaffa nytt abonnemang med sopkärl
 • ändra storlek på sopkärl
 • ändra avfallsabonnemang

Abonnemang 1: Mat- och restavfall (Ett brunt och ett grönt kärl)

Matavfall sorteras ut och läggs i en brun papperspåse.

Påsen läggs i det bruna kärlet. I abonnemanget ingår matavfallskorg till köket, bruna papperspåsar och brunt kärl. Matavfallet töms samtidigt som det gröna kärlet. När påsarna tar slut kan fler hämtas på återvinningscentralen (Möjligheternas Hus AB), Emmaboda Energi, i vissa matbutiker och vid vissa av återvinningsstationerna.

På fliken Sortera rätt finns all information gällande sortering

Restavfallet, det vill säga det som varken är matavfall eller som kan återvinnas, läggs i det gröna kärlet.

I detta abonnemang ska allt matavfall läggas i det bruna kärlet, däremot är det tillåtet att kompostera sitt trädgårdsavfall själv.

Var hämtar man papperspåsar?

 • Emmaboda Energi, Industrigatan 5 (i och utanför entrén)
 • Möjligheternas Hus AB (i second hand och återvinningscentralen)
 • ICA Nära i Lindås/Återvinningsstationen i Lindås
 • ICA Nära i Vissefjärda/Återvinningsstationen i Vissefjärda
 • Matöppet i Långasjö/Återvinningsstationen i Långasjö
 • Macken i Eriksmåla / Återvinningsstationen i Eriksmåla
 • Återvinningsstationen i Boda, Broakulla, Algutsboda och Vissefjärda
 • På kommunens besökscenter finns även matavfallspåsar för de som har svårt för att hämta på övriga ställen.

Tryck här för en översiktskarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Abonnemang 2: Hemkompostering med restavfall (Enbart ett grönt kärl)

Du som hellre vill kompostera ditt matavfall hemma kan använda en godkänd hemkompost (varmkompost) på fastigheten. För att börja eller fortsätta hemkompostera krävs det att du anmäler det till Bygg- och miljönämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Notera att Bygg- och miljönämnden tar ut en avgift för handläggning av ärendet i enlighet med kommunfullmäktiges taxa.

Du kommer bara att ha ett kärl, det gröna, och i det slänger du det som varken är matavfall eller som kan återvinnas.Du får själv stå för inköp av hemkompost och kärl till köket.

Även en Bokashi ska anmälas som hemkompostering. Det är viktigt att komposteringen inte orsakar några olägenheter. Beskriv hur matavfallet ska hanteras, särskilt under vinterhalvåret då det inte går att blanda ner direkt i rabatten.

När vi fått besked om att ni skickat in anmälan om kompost ändrar vi ditt abonnemang.

Att tänka på

 • Förpacka restavfallet innan du lägger det i kärlet. Avfallet tippas över i sopbilen och kan blåsa iväg om det ligger löst. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att det är rent på tömningsplatsen.
 • Matavfallet ska läggas i avsedda papperspåsar i de bruna kärlen.
 • Tänk på att inte fylla påsarna för mycket för att det ska vara möjligt att försluta dem ordentligt.
 • Sätt gärna ut kärlet kvällen innan. Sopbilen kan komma så tidigt som kl. 07.00 på morgonen.
 • På hämtningsdagen ska kärlet stå med öppningen mot vägen och ha fritt utrymme minst 60 cm bakåt och åt sidorna. Om du har flera kärl ska de inte stå för nära varandra vid tömning minst 30 cm från varandra.
 • Vägen fram till tömningsplatsen ska hållas lättframkomlig.