Information och hjälp med tvist

På denna sida finner du vilka organ eller aktörer som du som konsument kan vända dig till för att få hjälp med information eller tvistlösning i dina kontakter med Emmaboda Elnät AB när det gäller elnät.

På Emmaboda Elnät AB finns idag ingen kundombudsman utan det är kundtjänst man kontaktar vid klagomål.

Konsumenternas Elrådgivningsbyrå
Rådgivning om el för privatpersoner, Konsumenternas Elrådgivningsbyrå Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en självständig byrå som kostnadsfritt informerar och ger råd och vägledning i frågor som rör elmarknaden. Deras uppdragsgivare är Energimyndigheten, Energimarknadsinspektionen, Konsumentverket och Svensk Energi.

ARN Allmänna reklamationsnämnden
Allmänna reklamationsnämnden (ARN) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en statlig myndighet som har till huvudsaklig uppgift att opartiskt – och utan avgift för parterna – pröva konsumenttvister. Anmälan kan göras av en enskild konsument som har en tvist med en näringsidkare om köp av en vara, tjänst eller annan nyttighet. Nämnden kan inte ge råd i enskilda ärenden. Vänd dig i stället i första hand till konsumentvägledning i din kommun.

Energirådgivning i Emmaboda kommun
Landets kommunala energi- och klimatrådgivare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. svarar kostnadsfritt på frågor om uppvärmning, energikostnader, energieffektivisering, transporter, klimatet, statliga bidrag på energiområdet och mycket annat. Energi- och klimatrådgivningen vänder sig till allmänheten, små och medelstora företag och organisationer.

Datainspektion
Datainspektionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. arbetar för att säkra den enskilda individens rätt till integritet i samhället. Datainspektionen är en myndighet som genom sin tillsynsverksamhet ska bidra till att behandlingen av personuppgifter inte leder till otillbörliga intrång i enskilda individers personliga integritet.

Tingsrätt
Tingsrätten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är den första domstolen du kommer i kontakt med i när det gäller tingsrättens tre olika kategorier: tvistemål, brottmål och ärenden. Det finns 48 tingsrätter fördelade över hela landet, från Ystad i söder till Gällivare i norr. Dessa varierar i storlek från ett tiotal anställda till flera hundra. Tingsrätterna har en lokal förankring – de mål som prövas i tingsrätten kommer från de kommuner som ingår i tingsrättens domkrets (ett geografiskt område som ingår i tingsrättens upptagningsområde, vanligtvis ett antal kommuner).