Mikroproducent

Som egen elproducent är du mer oberoende av marknadens elpriser. Din elfaktura blir lägre och ditt engagemang gör nytta för miljön. 

Emmaboda Elnät har ett enkelt sätt att ansluta och mäta energin från din mikroproduktionsanläggning. Du får dessutom ersättning för den nätnytta du gör genom att du levererar in el på elnätet.

Den egenproducerade elen som inte används av hushållet, dvs överskottet, kan säljas till valfritt elhandelsbolag.

För att vara mikroproducent krävs det att:

  • Ditt befintliga säkringsabonnemang är högst 63 ampere.
  • Effekten på din produktion är högst 43,5 kW.

Kontakta en el- eller solcellsinstallatör

Anlita en behörig elektriker för installation av din mikroproduktionsanläggning. Ta reda på vilken anläggning som passar hos dig och vilka krav som måste följas både gällande anläggningen och för platsen där anläggningen ska uppföras. Läs mer under länkarna längst ner på denna sida.

Vi hanterar din förfrågan

Elinstallatören gör en föranmälan till oss och vi ser över möjligheterna för anslutning av en mikroproduktionsanläggning till elnätet i området där du bor. Till installatören skickar vi sen ett installationsmedgivande. Därefter kan arbetet börja!

Kontroll av elmätarens inkoppling och start av anläggning

När installatören är klar med arbetet hemma hos dig, skickar de en färdiganmälan till oss. När vi har mottagit färdiganmälan, kommer en av våra mättekniker att ta kontakt med dig för att boka tid för kontroll av mätplatsen. Viktigt att veta, är att vi inte utför någon besiktning av mikroproduktionsanläggningen, vi gör endast en kontroll av mätarens inkoppling. När kontrollen är godkänd går det bra att slå på mikroproduktionsanläggningen. Från det att anläggningen sätts igång, kommer hushållet att kunna använda den el som produceras, men det är fortfarande administrativt arbete kvar innan överskottet kan säljas.

Registrering och Nätavtal

När mikroproduktionsanläggningen har blivit registrerad i vårt system, skickas ett nätavtal ut till dig. Nätavtalet innehåller de uppgifter som behövs för att teckna ett elhandelsavtal för mikroproduktionen. Skriv på nätavtalet och skicka det i retur till oss.

Välj elhandelsföretag

Du väljer själv vilket elhandelsföretag som ska köpa din överskottsel. Om du inte tecknar ett elhandelsavtal för din produktion, blir det automatiskt det elhandelsföretag där du har din förbrukning som blir köpare av ditt överskott. Det innebär att du fortfarande har rätt till ersättning för ditt överskott, men att ersättningen kan vara lägre än om du aktivt tecknar ett avtal för produktionen.

Tänk på att den som står för elnätsabonnemanget även är avtalstecknare för elhandelsavtalet

Handläggningstid

Från det att vår kontroll är utförd och godkänd, har vi en administrativ handläggnings-tid på upp till 6 veckor. Det som avgör hur lång tid det tar innan anläggningen blir registrerad är främst hur många anläggningar som finns i kö. Vi har tyvärr ingen möjlighet att utföra några driftsättningar under semesterperioden. Vi publicerar Sommarinformation om begränsningarna i våra tjänster under Nyheter på hemsidan.

 

OBS! Anläggningsstart och startdatum för inmatning är inte alltid samma datum.

Anläggningsstart: Kontroll av mätplats är godkänd och anläggningen slås på så att hushållet kan använda den el som produceras. Du får för tillfället ingen ersättning för överskottet som matas ut på elnätet.

Startdatum för inmatning: Det datum som mikroproduktionsanläggningen registreras i våra system och anmäls till Svenska Kraftnät. Vi registrerar anläggningarna utefter den turordning som de har färdiganmälts samt att kontrollen blivit godkänd. Nu får du ersättning för överskottet som matas ut på elnätet.

Tips på länkar

https://skatteverket.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

https://www.energimyndigheten.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

https://www.elsakerhetsverket.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

https://emmaboda.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Energi- och klimatrådgivning