Dela sidan på sociala medier

Eternit

Lämnas till: Återvinningscentralen, kontakta personalen vid avlämnandet | Sorteras som: Asbest | Exempel: Asbest | Hantera så här: max 40 kg. Lämnas inplastad och märkt. Större mängder kontakta ÅVC för information…