Dela sidan på sociala medier

Gräsklipp

Lämnas till: hemkompost eller ristipp |

Sorteras som: trädgårdsavfall |

Glöm inte att tömma ut gräsklippet från eventuella säckar. Lägg säckar i avfallskärlen.