Dela sidan på sociala medier

Kläder

Lämnas till: Återvinningscentralen |

Sorteras som: second hand eller brännbart |

Hantera så här: försök att sälja eller lämna in det till återanvändning om kläderna inte är slitna.