Dela sidan på sociala medier

Sågspån

Lämnas till: ristipp eller hemkompost |

Sorteras som: trädgårdsavfall mindre mängder |

Glöm inte att tömma ut spånet från eventuella säckar på ristippen.Lägg tomma säckar i avfallskärlen.