Dela sidan på sociala medier

Taktegel

Lämnas till: Återvinningscentralen |

Sorteras som: schaktmassor |

Hantera så här: endast mindre mängder. Vid byte av helt tak ska någon entreprenör kontaktas.