Dela sidan på sociala medier

Sågspån

Lämnas till: ristipp eller hemkompost |

Sorteras som: trädgårdsavfall |

Hanteras så här: mindre mängder kan läggas på ristippen