Dela sidan på sociala medier

Tegel

Lämnas till: Återvinningscentralen |

Sorteras som: schaktmassor |

Hantera så här: endast mindre mängder. Vid byte av helt tak ska entreprenör kontaktas.