Nya nätavgifter från 1 januari 2018

Som en följd av kostnadsökningar för våra abonnemang från överliggande nät kommer vi att höja nätavgifterna för konsumneter och företagfrån den 1 januari 2018 med i genomsnitt 1,7 %.

Som exempel innebär prishöjningen (inkl. moms):

- för en lägenhet om 62,5 m² ökar kostnaden med 12 kr/år.

- för en villa med 16 A huvudsäkring utan elvärme och en års-

förbrukning på 5 000 kWh ökar kostnaden med 79 kr/år.

-f ör en villa med 20 A huvudsäkring med elvärme och en års-

förbrukning på 20 000 kWh ökar kostnaden med 98 kr/år.

 

För ytterligare information eller frågor kontakta vår kundtjänst 0471-24 97 50 eller info.energi@emmaboda.se.