Vatten på vintern

Under vintern är risken större för vattenavbrott och vattenskador än vid andra årstider. Ledningar kan frysa och spricka men som fastighetsägare kan du förebygga problemen.

Under vinterhalvåret finns många saker för dig som villaägare att tänka på för att förebygga skador. Det viktigaste handlar om att vattenmätaren och vattenledningar inte får frysa. Här är några tips.

Var vattenmätaren sitter har stor betydelse. Ofta är den placerad i svala utrymmen som källare, uthus eller garage. Speciellt utsatt blir mätaren om den är placerad på en stenvägg eftersom sten som material både leder och lagrar kyla. Känn efter med handen på väggen – om väggen känns kall och frostig är miljön för kall för mätaren. Då kan isolering krävas så att vattenmätaren inte fryser sönder.

Var uppmärksam på läckor i kalla utrymmen som källare och garage. Element och vattenledningar som frusit orsakar sprickor i rören, vilket i sin tur leder till läckage när isen tinar.

Om det har varit riktigt kallt och sedan blir varmare är det därför en god idé att titta till dina vatteninstallationer så det inte har blivit några läckor på grund av frusna rör.