Världens viktigaste livsmedel

Idag är det Världsvattendagen - en dag då värdet av vatten uppmärksammas extra mycket.

Världsvattendagen infaller den 22 mars varje år. Det är en FN-dag som uppmärksammar de vattenutmaningar som världen står inför. Att sprida information kring vattenfrågor och väcka engagemang för vattenrelaterade problem till unga är huvudmålet med Världsvattendagen. Emmaboda Energi tar emot skolklasser för studiebesök på avloppsreningsverket, för att öka kunskaperna om både vatten och avlopp.

I år uppmärksammar branschorganisationen Svenskt Vatten det värdefulla i att vi i Sverige har tillgång till rent dricksvatten direkt i vår kran. Visste du att du kan kranmärka din verksamhet? Att välja kranvatten framför flaskvatten är bra, både för miljön och plånboken. För mer information kranmarkt.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

I sommar kan vi se fram emot bättre grundvattennivåer. Risken för vattenbrist i delar av landet är liten. Enligt Sveriges geologiska undersökningar (SGU) har grundvattennivåerna återhämtat sig helt eller delvis. Även i Emmaboda kommun ser vi att grundvattennivåerna har återhämtat sig till stor del. En snörik vinter ger dessutom snösmältning som bidrar med ytterligare påfyllnad i vattenmagasinen.

Tänk på att vara rädd om vårt vatten – världens viktigaste livsmedel!