Nedskräpning på ristipparna 

Emmaboda Energi har återkommande problem med nedskräpning på ristipparna i Emmaboda och Vissefjärda

Under helgen 5-6 maj har återigen ristippen på Södra vägen i Emmaboda skräpats ner. Det är ett vanligt problem att annat avfall än trädgårdsavfall och ris läggs på ristipparna i Emmaboda och Vissefjärda. Det är även många som inte tömmer ut sitt trädgårdsavfall från plastsäckarna.

På ristipparna ska endast följande läggas:

Ris: Grenar, sly, små träd

Trädgårdsavfall: Löv, gräsklipp, växtdelar, mindre buskar

Plastsäckar ska tömmas och läggas i avsedda sopkärl.

Vi ser ristipparna som en viktig tjänst för kommuninvånarnas bekvämlighet och vill därför i det längsta kunna hålla ristipparna öppna med samma öppettider som idag. Kostnaderna för skötseln av ristipparna ökar i och med att annat avfall än trädgårdsavfall läggs där. Detta påverkar renhållningstaxan och i slutänden våra möjligheter att erbjuda tjänsten med dagens tillgänglighet.

Har du frågor om våra ristippar så kontakta Pia Gustavsson via e-post pia.gustavsson@emmaboda.se eller telefon 0471-24 97 74.