Sommartips matavfallskärl

Under de varma månaderna kan det uppstå problem med lukt och flugor i kärlen.

Här finns tips på hur man kan minska problemen.