Nya fjärrvärmepriser 1 okt 2018

Emmaboda Energi och Miljö AB höjer priset på fjärrvärme med 1,1 % från och med den 1 oktober 2018 på grund av ökade bränslepriser.

För en villa med en årsförbrukning av fjärrvärme på 20 000 kWh innebär det en höjning med c:a 17 kr/månad (198 kr/år).

Det nya priset per kWh är 90,80 öre/kWh. Det finns ingen fast avgift i taxan.

Fjärrvärmelagen ger dig som konsument rätt att begära förhandling, ansöka om medling och att säga upp avtalet i de fall där avtalsvillkoren ensidigt ändras till konsumentens nackdel, till exempel vid en prishöjning.

Begäran om förhandling ska skriftligen skickas till Emmaboda Energi och Miljö AB senast tre veckor efter att du har mottagit information om ensidig avtalsförändring. Om parterna inte kan komma överens på egen hand kan de ansöka om medling av en fjärrvärmenämnd. Information om förhandling, medling och uppsägning återfinns främst i paragraferna 7-26, fjärrvärmelagen.

Emmaboda Energi och Miljö AB:s kontaktperson vad gäller eventuell förhandling och medling; se under Kundtjänst/Kontaktpersoner.