Telias stängning av kopparnätet

Telia stänger ned sitt kopparnät som främst används till vanlig fast telefoni. Detta sker i hela landet enligt olika tidplaner. För landsbygden i Emmaboda stängs nätet av med början den 1 oktober 2018. Då kommer den fasta telefonen inte att fungera längre.

Telia stänger ned sitt telenät i Emmaboda kommun (landsbygd) från 1 oktober 2018 och framåt. Detta är helt på Telias ansvar mot sina kunder och inget som kan påverkas av Emmaboda kommun.

Post- och Telestyrelsen, PTS, har rekommenderat att 95 % av sveriges befolkning ska ha tillgång till ett snabbt bredband till 2020. Den som har bredband via fiber kan använda detta istället för Telias kopparnät för att ha fast telefoni. Emmaboda har sedan länge planerat och byggt ut sitt fibernät för att möta detta krav och kommunens mål är att 100 % av befolkningen ska ha möjlighet att ansluta sig år 2020. Redan vid slutet av 2018 kommer mer än 90 % av Emmaboda invånare att kunna ha fiberanslutning.

Tyvärr har Telia beslutat att i förtid stänga sina nät. Detta har PTS försökt påverka men utan resultat. Telias beslut gör att delar av landsbygden i Emmaboda kommer att få sitt kopparnät stängt innan fibern är på plats trots att arbetet med fiberutbyggnaden pågår ständigt för att vara klart 2020.

Stängningen sker över hela kommunen och därför är det inte möjligt för kommunen att prioritera olika områden vid fiberutbyggnaden. Utbyggnaden sker från befintliga fibernoder och utåt.

Vår rekommendation till kunder som drabbas av Telias stängning men vill fortsätta vara Telia-kunder är att använda sig av tjänsten Fastmobil och, för den som har behov, även mobilt bredband. Eventuell bindningstid bör inte vara längre än 12 månader. Självklart kan man också använda andra operatörer, lämpligast den som har bäst täckning i området.

Detta bör man prova ut själv och lämpligen då med egna erfarenheter eller genom att fråga grannar som har abonnemang som fungerar väl på respektive plats.