Förlängt bevattningsförbud

Trots bevattningsförbudet som infördes i juni är nivåerna fortsatt låga i grundvatten, sjöar och åar.

Emmaboda kommuns stora vattenverk som förser Emmaboda, Lindås och Broakulla/Johansfors får sitt vatten till största delen från Lyckebyån. I dagsläget ser vi en försiktig ökning av vattenflödet i Lyckebyån.

I grundvattentäkterna som finns i Långasjö, Vissefjärda, Eriksmåla/Åfors/Algutsboda och Boda Glasbruk är det fortfarande låga nivåer.

För att vi ska få vattnet att räcka till behöver vi alla hjälpas åt att fortsätta spara därför behöver vi förlänga bevattningsförbudet till och med 31 oktober.

Vad innebär bevattningsförbudet?

 • Du får inte använda vattenslang eller vattenspridare för att vattna gräsmattor, blommor eller dylikt.
  • Tips! Du får använda vattenkanna. Samla gärna upp regnvatten och vattna med.
 • Du får inte fylla din pool med dricksvatten, gäller alla typer av pooler.
 • Du får inte tvätta bilen hemma med högtryckstvätt eller vattenslang.
 • Du får inte tvätta fasad, altan eller tak med dricksvatten.

Vad kan du göra för att spara vatten?

Vi är vana vid att det finns där - i kranen, duschen och i trädgårdsslangen.
Men vatten är ingen självklarhet. Vi kan alla hjälpas åt att hushålla
med dropparna av det livsviktiga livsmedlet. Små förändringar i vardagen gör
skillnad. Varje droppe räknas.

 • Korta ner dina duschar. I genomsnitt sparar du 60 liter genom att minska duschtiden med fem minuter.
 • Stäng av vattnet i duschen när du tar i schampo/balsam och när du tvålar in dig.
 • Byt till snålspolande duschmunstycken, kranar och toalettstolar. Då sparar du fem liter per minut.
 • Undvik att bada i badkar helt och hållet. Ett badkar rymmer cirka 200 liter. Det är mer än en medeldygnsförbrukning för en person i Kalmar.
 • Diska inte under rinnande vatten! Du gör av med 120 liter på tio minuter.
 • Samla regnvatten i tunnor för att vattna i trädgården.
 • Gräsmattan klarar torka. Det går åt 150 liter om du har vattenspridaren eller vattenslangen igång i 20 minuter.
 • Organisera disken och skrapa av fett och matrester innan du diskar så går det åt mindre vatten för att få disken ren.
 • Fyll maskinen! Diskmaskinen drar tio liter per disk och tvättmaskinen behöver 50 liter för en tvätt.
 • Stäng av vattnet när du borstar tänderna. Då sparar du 48 liter medan du borstar.
 • Ha vatten i kylskåpet om du gillar kallt vatten. Du sparar 12 liter om du låter bli att spola vattnet under en minut.
 • Tvätta bilen i automattvätt eller låt bli att tvätta den!

Vad gör vi för att spara vatten?

 • Mätningar i brunnar, sjöar och dammar genomförs regelbundet för se hur vattennivåerna förändras.
 • Vi är ute och genomför sökningar efter vattenläckor på ledningsnätet.
 • Vi införde ett bevattningsförbud 8 juni.
 • Informerade om smarta besparingstips under sommaren.
 • Vi har skrivit ett beredskapsavtal med Foodtankers för transporter av vatten vid behov.
 • På lång sikt pågår en utredning om en ny vattentäkt som kompletterar den befintliga. Utredningen startades upp efter 2016 års torra sommar.
 • Vi har sett till att det är möjligt att hämta vatten med egna medtagna dunkar för dem som har sinade brunnar.

Vi ser att det införda bevattningsförbudet har haft en positiv effekt med minskad förbrukning och vill därför tacka er alla.

Vanliga frågor

Min granne följer inte bevattningsförbudet. Hur gör jag för att anmäla det? Var vänder jag mig?

Det är viktigt att vi alla hjälps åt att spara vatten. Bevattning förbrukar mycket vatten under varma somrar. Kanske är det så att din granne inte känner till bevattningsförbudet. Om du har möjlighet, prata gärna med din granne och informera denne om att bevattningsförbud råder.

När det gäller bevattning med kommunalt vatten under bevattningsförbud så är det kommunen du ska kontakta om du inte har möjlighet att prata med personen som inte följer bevattningsförbudet.

Om din granne nyttjar ytvatten för bevattning när det är låga flöden i vattendragen och det finns risk för skada på naturmiljön så kan du kontakta Länsstyrelsen. Det kan vara så att personen i fråga har tillstånd att ta ut vatten.

Försök alltid att prata med din granne i första hand för att försäkra dig om att hen inte nyttjar vatten från egen brunn eller har tillstånd för sitt uttag och uttaget därmed är tillåtet. Det kan även handla om okunskap och då kan det räcka med att upplysa personen om aktuella bevattningsförbud.

Får man vattna med vatten från egen brunn om det är bevattningsförbud?

Ja, bevattningsförbud gäller endast kommunalt dricksvatten. Däremot är grundvattennivåerna så låga att det handlar om att använda även det egna vattnet klokt. Kom ihåg att det inte är tillåtet att vattna med vatten från våra åar, eftersom flödena i vattendragen också är låga och hotar växt- och djurlivet i åarna.

Vad gör jag när vattnet är nästan slut eller helt slut i min brunn?

Här får du information om hur du kan hämta vatten

Det är du som fastighetsägare som har ansvar för att det finns vatten i din brunn, och att den håller rätt kvalitet. Är det låga vattennivåer generellt behöver man vara sparsam med vattnet om man har egen brunn. Det kan behövas mycket nederbörd och kan ta lång tid innan nivåerna i grundvattnet är återställda. I extrema fall kan dock brunnen sina, och man behöver akut hjälp.

Vilka krav ställer kommunen på näringslivet? Måste inte de också spara?

Kommunen har en ständig diskussion med de stora vattenförbrukarna inom näringslivet. Många verksamheter kräver stor vattenförbrukning i sina processer. Men de är medvetna om situationen.

Kontakt

Emmaboda Energi och Miljö AB (huvudman för vatten i Emmaboda kommun)

Marie Petersson, VA-chef, marie.petersson@emmaboda.se, 0471-24 97 61

Pia Gustavsson, miljöingenjör, pia.gustavsson@emmaboda.se, 0471-24 97 74

Emmaboda Energis kundtjänst 0471-24 97 50

Frågor som berör sinade brunnar

Mats Jonasson, Teknisk servicve, mats.jonasson@emmaboda.se, telefon 0471-24 91 21