Föranmälan Fjärrvärmeinstallation

Från och med 1:e oktober år 2018 ska föranmälan göras vid installation eller byte av fjärrvärmeväxlare.

En blankett finns att ladda ner här