Beredskapsövning i Lindås skola

Idag måndag den 15 oktober 2018 övar vi beredskap inför avbrott i försörjning av el och vatten.

Övningen görs som ett samarbete mellan Emmaboda energi, Bildningsförvaltningen och Tekniska förvaltningen. Elever och lärare på Lindås skola får prova på hur det är att klara sig utan el och vatten samtidigt som kommunens olika delar vidtar åtgärder för att verksamheten i skolan ska kunna fortsätta.

”Normalt övar vi var och en för sig men den här gången övar vi hela kedjan” säger Pia Gustavsson från Energibolaget. "Det handlar om reservkraft och bajamajor från kommunens tekniska förvaltning och dricksvatten som körs ut i tankar från energibolaget. Tidigare har övningarna gått ut på att var och en ska öva sitt bidrag, till exempel att energibolaget kör ut tankar med dricksvatten. Nu är det meningen att vattnet även ska tas i bruk och på olika sätt bäras in så att till exempel skolköket ska kunna fungera. Vi räknar med att få många viktiga erfarenheter idag, i alla de deltagande verksamheterna.” fortsätter Pia.

För skolans egen del handlar det bland annat om att snabbt kunna få ut information till eleverna så att ingen blir orolig och att driva undervisning utan alla hjälpmedel man är van vid.