Bevattningsförbudet upphör 31 oktober år 2018

Bevattningsförbudet som gällt från och med 8 juni upphör 31 oktober.

Fortfarande ser vi en minskning i våra grundvattentäkter, däremot har nivåerna i Lyckebyån ökat under den senaste tiden men vi är fortfarande inte uppe i normal nivå.

Vi är beroende av en nederbördsrik höst och vinter för att våra magasin ska kunna fyllas på.

Energibolaget är huvudman för de kommunala vattentjänsterna i Emmaboda kommun och vi utreder möjligheter till alternativa vattentäkter för framtiden. Tillgången på vatten är inte självklar i vår del av Sverige och även om vi investerar i alternativa vattentäkter kan det fortfarande komma att krävas restriktioner i användandet under torra år.

Vi vill tacka Emmaboda kommuns invånare för att ni har hjälpt till att spara på vattnet under sommaren och hösten. Att utsättas för restriktioner i vattenanvändningen är en olägenhet men jämfört med att drabbas av akut vattenbrist tycker nog de flesta att det är hanterbart. Även om bevattningsförbudet nu upphör är det en god idé att fortsätta med att använda vattnet så sparsamt man kan och att fortsätta med de goda vanor man skaffat sig under sommarens och höstens bevattningsförbud!

Kontakt

Emmaboda Energi och Miljö AB (huvudman för vatten i Emmaboda kommun)

Marie Petersson, VA-chef, marie.petersson@emmaboda.se, 0471-24 97 61

Pia Gustavsson, miljöingenjör, pia.gustavsson@emmaboda.se, 0471-24 97 74

Emmaboda Energis kundtjänst 0471-24 97 50

Frågor som berör sinade brunnar
Mats Jonasson, Teknisk servicve, mats.jonasson@emmaboda.se, 0471-24 91 21

Här får du information om hur du kan hämta vatten