Sopbilen reparerad 

Sopbilen gick sönder tisdag 6 november 2018. Detta påverkade tisdagen och onsdagens planerade tömningar.

[onsdag 2018-11-07 kl 14:40] Sopbilen är nu reparerad. Tömningarna av de kärl som skulle tömts under tisdagen och onsdagen påbörjas nu. Tömningarna kommer att fortsätta under onsdagskvällen.

Låt kärlen stå framme så tömmer vi det så snart som möjligt.

Vi beklagar att tömningen blir försenad men hoppas att det inte ska medföra någon olägenhet för dig.

[onsdag 2018-11-07 kl 07:50] Sopbilen är fortfarande inte lagad. Reparation kommer att ske så snart reservdelar erhållits varefter tömningarna kan påbörjas igen. Förhoppningsvis kan onsdagens tömningar utföras senare under onsdagen. De kärl som skulle tömts på tisdagen kommer att tömmas efter onsdagens tömningar.

Vi går ut med mer information så snart som vi får mer information om status på reparationsarbetet.

Om ditt kärl inte tömts - låt det stå framme så tömmer vi det så snart som möjligt.

Vi beklagar att tömningen blir försenad men hoppas att det inte ska medföra någon olägenhet för dig.

[tisdag 2018-11-06 kl 15:15] Dagens tömningar kommer inte att utföras eftersom sopbilen ej är lagad. Reparation kommer att ske så snart reservdelar erhållits varefter tömningarna kan påbörjas igen.

Om reparationen av sopbilen gör att hämtningarna påverkas även på onsdag blir det även en senareläggning för de som har planerad hämtning på onsdagen. Vi går ut med mer information så snart som vi får mer information om status på reparationsarbetet.

Om ditt kärl inte tömts - låt det stå framme så tömmer vi det så snart som möjligt.

Vi beklagar att tömningen blir försenad men hoppas att det inte ska medföra någon olägenhet för dig. 

[tisdag 2018-11-06 kl 10:30] Bilen är på verkstad för åtgärd. Om problemet är av lindrig art kommer tisdagens runda att köras färdigt efter verkstadsbesöket under eftermiddagen. Det kan dock ta längre tid att åtgärda och då kommer tisdagens planerade hämtningar att göras på onsdag eftermiddag istället.

Om reparationen av sopbilen gör att hämtningarna påverkas även på onsndag blir det även en senareläggning för de som har planerad hämtning på onsdagen. Vi går ut med mer information så snart som vi får mer information om status på reparationsarbetet.

Om ditt kärl inte tömts - låt det stå framme så tömmer vi det så snart som möjligt.

Vi beklagar att tömningen kan bli försenad och hoppas att det inte ska medföra någon olägenhet för dig.

Har du frågor om din hämtning når du vår kundtjänst på 0471-24 97 50.