Journummer fungerar igen

Nu kan ni återigen ringa våra journummer vid behov

Vid fel eller behov av kontakt med vår jourpersonal var god ring följande telefonnummer:

Jour vatten och avlopp 0471-24 97 60

Jour el 0471-24 97 70

Jour fjärrvärme 0471-24 97 80