Världstoalettdagen 19 november 2018

Den 19 november är det FN:s internationella världstoalettdag då sanitetsproblem uppmärksammans runt om i världen. I Sverige har vi tillgång till både toaletter och rent vatten, men vi måste blir bättre på att ta hand om det vi har. I Sverige slarvar vi och behandlar våra avlopp som sopnedkast. Exempelvis vet inte en tredjedel av Sveriges befolkning att hushållspapper inte ska spolas ned i toaletten.

Hur du hanterar ditt avlopp har stor påverkan på vilka kemikalier som hamnar i vår
natur. Reningsverken är endast byggda för att ta emot kiss, bajs och toapapper
– allt annat som spolas ner riskerar att förorena det naturliga kretsloppet. Vi
måste värna vår dricksvattenkvalitet! Här kommer tre enkla tips för hur du kan
bidra till en renare natur. 

Snus - Sveriges vanligaste fulspolning

Snus och cigarettfimpar innehåller kadmium – en hälso- och miljöskadlig tungmetall. När tobak spolas ner i toaletten hamnar kadmiumet i slammet som produceras på
reningsverket. Slam med lågt innehåll av kadmium kan användas som gödselmedel
på åkermark och sluter därmed det naturliga kretsloppet av näringsämnen. Du kan
bidra till en renare miljö genom att slänga din tobak i hushållssoporna! 

Målarfärg och penseltvätt

Färg innehåller ämnen som reningsverken inte kan bryta ner, det gäller även
miljömärkt färg. Förvara penslar och rollers i plastpåsar under målningstiden
så att de inte torkar ut. När du målat färdigt, släng din roller i soporna.
Penslar som du vill behålla torkar du av med papper innan du tvättar dem.
Pappret slängs så klart i hushållssoporna. Spola aldrig ur penslar eller
rollers under kranen. Lämna lösningsmedel, tvättvatten och överbliven färg till
återvinningscentralen.

Toaletten är ingen soptunna

När skräp så som tops, bomullspads, våtservetter, hår, tamponger eller kondomer spolas ner i toaletten kan detta leda till stopp i ledningsnätet. Toaletterna är
endast till för att spola ner kiss, bajs och toapapper. Allt annat ska slängas
i hushållssoporna!

Tack för att du hjälper oss värna miljön!