Uppdatering av allmänna avtalsvillkor för elnät

Under 2018 har ett arbete gjorts av Konsumentverket och Energiföretagen Sverige med att uppdatera de allmänna avtalsvillkoren elnät. Villkoren börjar gälla från 1 april 2019.

De nya avtalsvillkoren heter NÄT 2012 (rev2) och förändringen handlar om att den gamla personuppgiftslagen (PUL) har upphävts och ersatts med GDPR. Förändringen berör punkt 1.4 för konsument (K) och näringsidkare (N), respektive punkt 1.3 för högspänningskunder (H).

Uppdateringen av avtalsvillkoren påverkar inte elnätsavgiften.

Här hittar du de uppdaterade avtalsvillkoren elnät Öppnas i nytt fönster.