Uppdatering av allmänna avtalsvillkor för fjärrvärme

Under 2018 har ett arbete gjorts av Konsumentverket och Energiföretagen Sverige med att uppdatera de allmänna avtalsvillkoren fjärrvärme. Villkoren börjar gälla från 1 april 2019.

Den bestämmelse som tidigare funnits avseende personuppgiftslagen (PUL) punkt 1.4 i villkoren har upphävts. Bestämmelsen har upphävts eftersom den blivit inaktuell i samband med att personuppgiftslagen ersatts av dataskyddsförordningen (GDPR).

I punkt 9.1 i avtalsvillkoren, som rör uppsägning av avtal, har en ändring av enbart redaktionell karaktär gjorts.

Uppdateringen av avtalsvillkoren påverkar inte fjärrvärmepriset.

Här hittar du de uppdaterade avtalsvillkoren fjärrvärme Öppnas i nytt fönster.